Monday, May 27, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

HÌNH ẢNH: Liên danh Xây dựng & Phát triển được tín nhiệm với số phiếu áp đảo trong Bầu cử VCA/VIC Nhiệm kỳ 2022-25


Vào ngày Chủ Nhật 18/9, cuộc Bầu cử Ban Chấp Hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria Nhiệm kỳ 2022-2025 được tổ chức tại Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc.

Sau khi hoàn tất kiểm đếm phiếu tại Đền Thờ Quốc Tổ –Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng NVTD/VIC ở Sunshine North buổi tối cùng ngày, kết quả công bố như sau:

PHÒNG PHIẾUPhiếu ủng hộ LD Xây DựngPhiếu ủng hộ LD Phục hồiPhiếu bất hợp lệPhiếu vãng lai chưa kiểmTổng số phiếu bầu
Richmond12658231183
Lalor12758318205
Chùa Hoa Nghiêm560267827862
Đền Thờ Quốc Tổ2641908160462
Footscray165156383408
TV Quảng Đức4340376147
TỔNG CỘNG1,285769273952,267

Trong khi đó –gồm có 395 phiếu vãng lai, do đó chưa thông báo liên danh chính thức thắng cử. Kết quả tạm thời là Liên danh Xây dựng và Phát triển của ông Nguyễn Quang Duy thụ ủy đắc cử. Sẽ sớm có 1 cuộc kiểm phiếu vãng lai và 2 tuần nữa sẽ loan báo kết quả chính thức. (NQ)

PHÓNG SỰ BẰNG HÌNH TẠI CÁC PHÒNG PHIẾU TRÊN TOÀN MELBOURNE, VIC:

*Hình ảnh Bùi Quốc Hùng

Kiểm đếm phiếu/Thông báo Kết quả tại Đền Thờ Quốc Tổ/Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, Sunshine North

PHÒNG PHIẾU FOOTSCRAY: Văn phòng Cộng đồng NVTD/VIC

PHÒNG PHIẾU SUNSHINE NORTH: ĐTQT/Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng

PHÒNG PHIẾU FAWKNER: Tu viện Quảng Đức

PHÒNG PHIẾU RICHMOND: Hội Phụ nữ Việt Úc (AVWA)