Lời kêu gọi ủng hộ Liên Danh XÂY DỰNG và PHÁT TRIỂN trong cuộc bầu cử BCH CĐNVTD-VIC

Tôi thụ ủy Liên Danh XÂY DỰNG và PHÁT TRIỂN ra tranh cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria, Úc cho nhiệm kỳ 2022-25, xin báo đến bạn đọc chỉ có công dân Úc gốc Việt mới có quyền bầu cử.