Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Tường trình: Thu chi cho cuộc biểu tình Quốc Hận 30/4/2024

Sau 49 năm, Cộng Đồng Người Tự Do vẫn không quên ngày Quốc Hận 30/4/1975, ngày miền Nam Việt Nam lọt vào tay quân cộng sản Bắc Việt, nên vào ngày Thứ Bảy 27/4/2024, trên 500 đồng hương từ khắp nơi trên đất Úc đã đến Canberra tham dự cuộc biểu tình trước tòa Ðại sứ Việt cộng.

Đọc Thêm

Ghi danh đi biểu tình ngày Quốc Hận 30/4/24 và Tham dự Lễ tưởng niệm 50 năm Hải Chiến Hoàng Sa tại Canberra.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin trân trọng thông báo đến quý vị chương trình tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4 tại Canberra sẽ gồm biểu tình trước tòa Ðại sứ Việt cộng, biểu tình trước tòa Ðại sứ Trung cộng và Lễ tưởng niệm 50 năm Hải Chiến Hoàng Sa 1974 – 2025.

Đọc Thêm