Những nơi nào bị trừ điểm gấp đôi vào Ngày Quốc tang Nữ hoàng Elizabeth II của Úc


Những người lái xe ở tiểu bang New South Wales ( NSW) đã được cảnh báo về việc bị trừ điểm gấp đôi trong ngày nghỉ lễ chỉ có một lần vào Thứ Năm tuần này 22/9.

Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese đã tuyên bố ngày 22 tháng 9 là ngày nghỉ lễ quốc gia để người dân Úc để tang Nữ hoàng Elizabeth II.

Với nhiều người dự đoán sẽ lấy ngày nghỉ vào Thứ Sáu, đây sẽ là thời điểm bận rộn trên các con đường của đất nước.

Ở NSW, ngày nghỉ diễn ra trước kỳ nghỉ học của trường, dẫn đến một khoảng thời gian bị trừ điểm đôi.

Bị trừ điểm gấp đôi sẽ áp dụng từ 12:00am Thứ Tư ngày 21/09 đến 11:59pm Chủ Nhật ngày 25/09.

Các hình phạt bổ sung sẽ được áp dụng cho tất cả các vi phạm chạy quá tốc độ, thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại di động và đội mũ bảo hiểm xe máy.

Tại Úc, chỉ NSW, Tây Úc và ACT áp dụng hình phạt trừ điểm gấp đôi trong thời gian quy định.

Ủy viên An toàn Đường bộ WA –Adrian Warner xác nhận thời gian bị trừ điểm gấp đôi của tiểu bang sẽ diễn ra bình thường từ 12:01am Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 đến 11:59pm Thứ Hai, ngày 26 tháng 9 –ngày cuối tuần dài Sinh nhật của Nữ hoàng.

Việc kéo dài thời gian đến Thứ Năm, ngày 22 tháng 9 đã được xem xét, nhưng không thể theo luật hiện hành.

Sẽ không có bị trừ điểm gấp đôi ở Lãnh thổ Thủ đô Úc vào ngày lễ.

Victoria, Nam Úc, Lãnh thổ phía Bắc và Tasmania không có chương trình bị trừ điểm gấp đôi.

Queensland áp dụng các hình thức bị trừ điểm gấp đôi, nhưng đối với các trường hợp tái phạm quanh năm, thay vì trong thời gian ấn định.

Cụ thể, nếu một người lái xe vi phạm cùng một hành vi phạm tội 2 lần trở lên trong thời gian 12 tháng, điểm bị trừ gấp đôi sẽ được áp dụng cho lần vi phạm thứ hai và bất kỳ lần vi phạm nào tiếp theo. (NQ)