Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VMA: Chương Trình Văn Nghệ, Dạ Vũ & Fashion Show –Fundraising Dinner SUN 25/9 @6:30pm


Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu –Vietnamese Museum Australia trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự:

Fundraising Dinner –Chương Trình Văn Nghệ, Dạ Vũ & Fashion Show

Tổ chức tại: L’Amour Reception, 85 Henry Street, St Albans VIC 3021

Chủ Nhật –Sunday 25th September 2022 at 6:30pm

Giá vé –Ticket price $80 (5 courses +trái cây +2 bình nước ngọt)

Ca sĩ: Trung Hiếu, Tina Cao và Helen Hương

MC: Mỹ Phước & Mỹ Hiền

Liên lạc: Lan Selina –Sunshine 0412 363 231, Andy –St Albans 0449 995 995