Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Vườn Thơ NQ: Con Mắt Của Mẹ!

Vườn Thơ Nhân Quyền là nơi gặp gỡ những rung cảm chân tình của Thơ, là nơi ghi lại những nét đẹp của những Tâm Hồn biết yêu thương tha nhân, cuộc đời và quê hương Việt Nam, là mảnh vườn thơ để các thi nhân gieo trồng, gửi gắm tâm tình của mình qua ý thơ với những áng thơ tuyệt mỹ tới Độc giả bốn phương.

Đọc Thêm

Nói Ngôn ngữ của Tôi (Người Khuyết tật): Hành trình Đa văn hóa để Hòa nhập và Nâng cao Năng lực

Nói Ngôn ngữ của Tôi (Người Khuyết tật) là một sáng kiến quốc gia mang tính đột phá bao gồm các cuộc phỏng vấn qua thu âm với những người Úc có nền văn hóa đa dạng chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm và lời khuyên thực tế về cách sống tốt với khuyết tật.

Đọc Thêm