Kết quả Sơ khởi: Bầu cử VCA/VIC Nhiệm kỳ 2022-25

Vào ngày hôm nay Chủ Nhật 18/9, cuộc Bầu cử Ban Chấp Hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria Nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra tại 6 địa điểm đông người Việt cư ngụ tại Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc.