Nếu Chiến tranh Thế giới Thứ III nổ ra, quốc gia nào an toàn nhất?

Bạn đã bao giờ tự hỏi mình sẽ làm gì nếu Thế chiến III nổ ra? Đâu sẽ là nơi an toàn nhất? Một nghiên cứu của Chỉ số Hòa bình Toàn cầu vào năm 2021 dựa trên các tiêu chí địa chiến lược và địa chính trị cho chúng ta một danh sách những quốc gia được coi là an toàn nhất.

Đọc Thêm