Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIDEO: Buổi thuyết trình và hội luận về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong lần giỗ 60 năm tại Melbourne

Kính mời quý vị xem Buổi thuyết trình và hội luận về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong lần giỗ 60 năm tại Melbourne do Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria và Cộng Đồng Công Giáo đồng tổ chức tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang ngày Thứ Bảy 4/11/2023.

Đọc Thêm