Monday, June 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THAY ĐỔI: Khoản trợ cấp $750 Nghỉ phép Thảm họa Đại dịch, người Úc nên kiểm tra điều kiện để nhận

Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison đang kêu gọi người dân Úc nên kiểm tra điều kiện của họ để nhận Khoản trợ cấp Nghỉ phép Thảm họa Đại dịch COVID-19, khi mà Omicron tăng vọt trong cộng đồng, và đang tạo nên các kỷ lục mới tại NSW và Victoria.

Đọc Thêm