Sunday, June 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

5 Bộ phim hay nhất về Ngày Của Mẹ

Mặc dù đến thăm mẹ cùng hộp chocolate và hoa, hay đưa bà đến nhà hàng sang trọng yêu thích của bà có lẽ là đủ trọn vẹn trong Ngày của Mẹ rồi, tuy nhiên, sẽ tuyệt biết mấy nếu bạn và mẹ (hoặc các con bạn) ngồi lại cùng nhau để thưởng thức một bộ phim (hoặc hai bộ phim) đầy cảm hứng, tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng?

Đọc Thêm