Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Lời kêu gọi ủng hộ Liên Danh XÂY DỰNG và PHÁT TRIỂN trong cuộc bầu cử BCH CĐNVTD-VIC


Quý bạn đọc kính mến,

Tôi thụ ủy Liên Danh XÂY DỰNG và PHÁT TRIỂN ra tranh cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria, Úc cho nhiệm kỳ 2022-25, xin báo đến bạn đọc chỉ có công dân Úc gốc Việt mới có quyền bầu cử.

Chúng ta rời bỏ quê hương vì dưới thể chế độc tài cộng sản ở Việt Nam chúng ta đã mất tất cả các quyền nhất là quyền tự do bầu cử và ứng cử.

Nay chúng tôi ra ứng cử nên rất mong quý bạn đọc giúp phổ biến rộng rãi và xin giúp vận động gia đình và bạn bè đi bầu và bầu cho liên danh của chúng tôi Liên Danh XÂY DỰNG và PHÁT TRIỂN.

Nếu có gì muốn biết thêm xin liên lạc với tôi Nguyễn Quang Duy qua điện thoại số 0444 527 829 hay bằng email duyact@yahoo.com.au

Thay mặt Liên Danh, thành thật cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị.

Kính mến,

Nguyễn Quang Duy

Thông báo số 8 bổ túc

Trong thời gian qua, Ủy Ban Vận động và Tổ chức Bầu cử đã nhận được một số thắc mắc về tư cách bỏ phiếu.

Để làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi một lần nữa thông báo cùng quý đồng bào rõ ràng về tư cách bỏ phiếu trong ngày bầu cử sắp đến như sau:

1. Phải 18 tuổi trở lên và  là công dân Úc gốc Việt; và

2. Phải đang cư trú tại Tiểu bang Victoria.

Để thỏa mãn hai điều kiện trên, các cử tri khi đi bầu, xin mang theo những giấy tờ sau:

(a) Sổ Thông Hành Úc (Australia Passport) hoặc

(b) Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Úc (Australian Citizenship Certificate); hoặc

(c) Giấy Khai Sinh Úc (Birth Certificate) nếu sinh ở Úc;

(d) Thẻ Medicare (màu xanh cấp cho công dân Úc)

Thêm vào đó, nếu một trong những giấy tờ trên không có hình và địa chỉ hiện tại thì cử tri cần xuất trình thêm một hoặc hai giấy tờ sau có hình hoặc địa chỉ để hợp lệ tư cách bỏ phiếu theo Nội Quy của CĐNVTD – Victoria:

(e) Bằng Lái Xe (Driver Licence);

(f) Thẻ Sức Khỏe (Health Care Card);

(g) Thẻ Hưu Trí (Pensioner Card);

(h) Thẻ Sinh Viên (Student Card);

(i) Hoá Đơn nước, điện hay ga (Utility Invoice)

Thường trú nhân gốc Việt không được bầu cử.

Trân trọng

Nguyễn Bình