Phát biểu của Thụ ủy Liên danh Phục Hồi và Phát Triển

Liên Danh Phục Hồi và Phát Triển xin được gởi lời chào trân kính đến toàn thể quý vị, đại diện các Tôn giáo, Hội đoàn, đoàn thể, các Tổ chức, quý vị đại diện truyền thông báo chi, quý Bác, quý Ông Bà, quý Cô Chú và các bạn trẻ.