Friday, September 29, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Kết quả Sơ khởi: Bầu cử VCA/VIC Nhiệm kỳ 2022-25


Vào ngày hôm nay Chủ Nhật 18/9, cuộc Bầu cử Ban Chấp Hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria Nhiệm kỳ 2022-2025 đã diễn ra tại 6 địa điểm đông người Việt cư ngụ tại Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc.

Văn phòng AVWA Richmond là 1 trong 6 địa điểm các cử tri có thể chọn để bầu VCA/VIC nhiệm kỳ 2022-25.

Tất cả các phòng phiếu mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ chiều –đến lúc đóng cửa thì có tất cả 2,467 cử tri đi bầu.

• Liên danh Xây dựng và Phát triển do ông Nguyễn Quang Duy thụ ủy được 1,285 phiếu (64%).

• Liên danh Phục hồi và Phát triển do cô Nguyễn Ngọc Diệp thụ ủy được 735 phiếu (34%).

• Trong khi đó –gồm có 394 phiếu vãng lai.

Nếu tất cả phiếu vãng lai đều dồn cho Liên danh Phục hồi và Phát triển thì cũng chỉ được 1,129 phiếu vẫn thua 156 phiếu –do đó Liên danh Xây dựng và Phát triển của ông Nguyễn Quang Duy vẫn được đa số tín nhiệm.

Vào đến tối cùng ngày –Kết quả tạm thời là Liên danh Xây dựng và Phát triển của ông Nguyễn Quang Duy đắc cử. Sẽ sớm có 1 cuộc kiểm phiếu vãng lai và 2 tuần nữa sẽ loan báo kết quả chính thức.

Hình ảnh bên trong phòng phiếu tại Văn phòng AVWA Richmond.
Điều kiện khi bỏ phiếu được giải thích trước cửa của Văn phòng AVWA Richmond.

Nhân Quyền đang tiếp tục cập nhật, sẽ sớm có thêm thông tin và hình ảnh. (NQ)