Các địa điểm rủi ro lây nhiễm (Thứ Bảy 31/07 @2:10pm)

Các địa điểm sau đây đã xác nhận các trường hợp dương tính đến thăm trong thời kỳ lây nhiễm của họ. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHHS) cảnh báo bất kỳ ai đến thăm những địa điểm này trong thời gian quy định phải đi xét nghiệm và cách ly cho đến khi nhận được kết quả âm tính.

HIỆN CÓ TỔNG CỘNG 85 ĐỊA ĐIỂM RỦI RO LÂY NHIỄM.

Kiểm tra bảng dưới đây để biết thêm chi tiết đầy đủ.

Danh sách các địa điểm tiếp xúc nguy cơ lây nhiễm (Thứ Bảy 31/07 @2:10pm)

VùngĐịa điểmThời gian tiếp xúcThời gian thêm vào
Altona NorthBody Fit Training Altona North 18 Bennett Drive Altona North VIC28/07/2021 5:20am – 7:00am31/07/2021 14:10:00
DoncasterWoolworths Doncaster – Devon Plaza 958/978 Doncaster Road Doncaster VIC28/07/2021 10:20am – 11:25am30/07/2021 21:29:00
HawthornBalmoral Apartment Complex Hawthorn (Robinson Road Building) 190 Riversdale Road Hawthorn VIC19/07/2021 12:00am – 11:59pm30/07/2021 18:50:00
HawthornBalmoral Apartment Complex Hawthorn (Robinson Road Building) 190 Riversdale Road Hawthorn VIC20/07/2021 12:00am – 11:59pm30/07/2021 18:50:00
HawthornBalmoral Apartment Complex Hawthorn (Robinson Road Building) 190 Riversdale Road Hawthorn VIC21/07/2021 12:00am – 11:59pm30/07/2021 18:50:00
HawthornBalmoral Apartment Complex Hawthorn (Robinson Road Building) 190 Riversdale Road Hawthorn VIC22/07/2021 12:00am – 11:59pm30/07/2021 18:50:00
HawthornBalmoral Apartment Complex Hawthorn (Robinson Road Building) 190 Riversdale Road Hawthorn VIC23/07/2021 12:00am – 11:59pm30/07/2021 18:50:00
Moonee PondsMoonee Valley Racecourse Drive-Through Testing Site 1 McPherson Street Moonee Ponds VIC25/07/2021 7:20am – 6:00pm28/07/2021 20:47:00
Moonee PondsMoonee Valley Racecourse Drive-Through Testing Site 1 McPherson Street Moonee Ponds VIC26/07/2021 7:20am – 6:00pm28/07/2021 20:47:00
Frankston SouthChemist Warehouse Baxter 284/286 Frankston – Flinders Road Frankston South VIC24/07/2021 3:45pm – 4:15pm28/07/2021 20:47:00
FrankstonRitchies IGA Liquor (Towerhill) 6/145 Moorooduc Highway Frankston VIC24/07/2021 4:10pm – 4:35pm28/07/2021 16:49:00
Altona NorthWoolworths (Borrack Square) 2/32 Borrack Square Altona North VIC24/07/2021 5:15pm – 6:30pm28/07/2021 16:49:00
Yarraville7-Eleven (Yarraville) Corner of Williamstown Road and Somerville Road Yarraville VIC25/07/2021 7:05am – 7:50am28/07/2021 16:49:00
FrankstonKaringal Hub Shopping Centre 330 Cranbourne Road Frankston VIC24/07/2021 11:45am – 12:40pm28/07/2021 13:10:00
FrankstonColes Supermarket (Karingal Hub Shopping Centre) Corner of Cranbourne Road and Karingal Drive Frankston VIC24/07/2021 11:45am – 12:40pm28/07/2021 13:10:00
Frankston SouthUnited Petroleum Baxter 284 Frankston-Flinders Road Frankston South VIC26/07/2021 7:15am – 7:30am28/07/2021 13:10:00
HawthornH Hawthorn Apartment Complex 147 Riversdale Road Hawthorn VIC22/07/2021 12:00am – 11:59pm24/07/2021 19:25:00
DocklandsLaCrosse Building 673 La Trobe Street Docklands VIC16/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 22:50:00
DocklandsLaCrosse Building 673 La Trobe Street Docklands VIC17/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 22:50:00
DocklandsLaCrosse Building 673 La Trobe Street Docklands VIC18/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 22:50:00
DocklandsLaCrosse Building 673 La Trobe Street Docklands VIC19/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 22:50:00
DocklandsLaCrosse Building 673 La Trobe Street Docklands VIC20/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 22:50:00
DocklandsLaCrosse Building 673 La Trobe Street Docklands VIC21/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 22:50:00
DocklandsLaCrosse Building 673 La Trobe Street Docklands VIC22/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 22:50:00
DocklandsLaCrosse Building 673 La Trobe Street Docklands VIC23/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 22:50:00
HawthornBalmoral Apartment Complex Hawthorn (Riversdale Road Building & Inverleith Road Building) 190 Riversdale Road Hawthorn VIC19/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 21:30:00
HawthornBalmoral Apartment Complex Hawthorn (Riversdale Road Building & Inverleith Road Building) 190 Riversdale Road Hawthorn VIC20/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 21:30:00
HawthornBalmoral Apartment Complex Hawthorn (Riversdale Road Building & Inverleith Road Building) 190 Riversdale Road Hawthorn VIC21/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 21:30:00
HawthornBalmoral Apartment Complex Hawthorn (Riversdale Road Building & Inverleith Road Building) 190 Riversdale Road Hawthorn VIC22/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 21:30:00
HawthornBalmoral Apartment Complex Hawthorn (Riversdale Road Building & Inverleith Road Building) 190 Riversdale Road Hawthorn VIC23/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 21:30:00
Hawthorn EastShell Coles Express Auburndale 185 Riversdale Road (Corner Hunter Street) Hawthorn East VIC21/07/2021 6:30pm – 7:15pm23/07/2021 20:38:00
Hawthorn EastThirsty Camel Bottleshop 238 Riversdale Road Hawthorn East VIC21/07/2021 6:30pm – 7:10pm23/07/2021 20:38:00
CamberwellWoolworths Camberwell 5/57 Station Street Camberwell VIC21/07/2021 7:07am – 7:45am23/07/2021 20:38:00
HawthornRenaissance Hawthorn IGA Plus Liquor 550 Glenferrie Road Hawthorn VIC21/07/2021 6:55pm – 7:40pm23/07/2021 19:59:00
Public TransportYarra Trams – Route 86 (La Trobe/Spencer Street, Stop 119 to Swanston/Bourke Street, Stop 6)21/07/2021 2:50pm – 3:20pm23/07/2021 19:39:00
Public TransportYarra Trams – Route 86 (Elizabeth/Bourke Street, Stop 5 to La Trobe/Spencer Street, Stop 119)21/07/2021 3:35pm – 4:05pm23/07/2021 19:39:00
RichmondARK Richmond Apartment Complex 253 Bridge Road Richmond VIC17/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:30:00
RichmondARK Richmond Apartment Complex 253 Bridge Road Richmond VIC18/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:30:00
RichmondARK Richmond Apartment Complex 253 Bridge Road Richmond VIC19/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:30:00
RichmondARK Richmond Apartment Complex 253 Bridge Road Richmond VIC20/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:30:00
RichmondARK Richmond Apartment Complex 253 Bridge Road Richmond VIC21/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:30:00
HawthornH Hawthorn Apartment Complex 147 Riversdale Road Hawthorn VIC21/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:25:00
CremorneAparthotel Cremorne Apartment Complex 381 Punt Road Cremorne VIC17/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:25:00
CremorneAparthotel Cremorne Apartment Complex 381 Punt Road Cremorne VIC18/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:25:00
CremorneAparthotel Cremorne Apartment Complex 381 Punt Road Cremorne VIC19/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:25:00
CremorneAparthotel Cremorne Apartment Complex 381 Punt Road Cremorne VIC20/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:25:00
CremorneAparthotel Cremorne Apartment Complex 381 Punt Road Cremorne VIC21/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:25:00
CremorneAparthotel Cremorne Apartment Complex 381 Punt Road Cremorne VIC22/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:25:00
CamberwellAnderson Park Apartment Complex 585 Burke Road Camberwell VIC16/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:20:00
CamberwellAnderson Park Apartment Complex 585 Burke Road Camberwell VIC17/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:20:00
CamberwellAnderson Park Apartment Complex 585 Burke Road Camberwell VIC18/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:20:00
CamberwellAnderson Park Apartment Complex 585 Burke Road Camberwell VIC19/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:20:00
CamberwellAnderson Park Apartment Complex 585 Burke Road Camberwell VIC20/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:20:00
CamberwellAnderson Park Apartment Complex 585 Burke Road Camberwell VIC21/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:20:00
HawthornH Hawthorn Apartment Complex 147 Riversdale Road Hawthorn VIC18/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:20:00
HawthornH Hawthorn Apartment Complex 147 Riversdale Road Hawthorn VIC19/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:20:00
HawthornH Hawthorn Apartment Complex 147 Riversdale Road Hawthorn VIC20/07/2021 12:00am – 11:59pm23/07/2021 14:20:00
NewportAustralia Post – Newport 6 Hall Street Newport VIC20/07/2021 12:20pm – 1:00pm23/07/2021 13:30:00
CraigieburnFreshplus Craigieburn 420-440 Craigieburn Road Craigieburn VIC19/07/2021 2:10pm – 2:55pm23/07/2021 13:30:00
CraigieburnMimi’s Chicken & Grill Shop 8/420 – 440 Craigieburn Road Craigieburn VIC19/07/2021 2:25pm – 3:15pm23/07/2021 10:55:00
HawthornRenaissance Hawthorn IGA Plus Liquor 550 Glenferrie Road Hawthorn VIC20/07/2021 6:10pm – 6:55pm23/07/2021 08:09:00
HawthornRenaissance Hawthorn IGA Plus Liquor 550 Glenferrie Road Hawthorn VIC19/07/2021 6:20pm – 7:05pm23/07/2021 08:09:00
Public TransportTram route 86 (Elizabeth/Bourke Street, Stop 5 to Bourke/Spencer Street, Stop 1)17/07/2021 7:00pm – 7:30pm23/07/2021 07:39:00
Carrum DownsBunnings Warehouse Carrum Downs 600 Frankston – Dandenong Road Carrum Downs VIC18/07/2021 9:45am – 10:25am22/07/2021 20:56:00
Malvern East7-Eleven Chadstone 609 Waverley Road (corner Batesford Road) Malvern East VIC17/07/2021 7:50am – 8:25am22/07/2021 20:45:00
MalvernWoolworths Malvern Central Shopping Centre 112-114 Wattletree Road Malvern VIC18/07/2021 10:20am – 10:50am22/07/2021 18:00:00
MalvernMalvern Central Shopping Centre 110-122 Wattletree Road Malvern VIC18/07/2021 10:20am – 10:50am22/07/2021 18:00:00
MalvernFleischer Cakes 96 Glenferrie Road Malvern VIC18/07/2021 10:15am – 10:30am22/07/2021 18:00:00
MalvernColes Malvern 164-178 Glenferrie Road Malvern VIC18/07/2021 9:40am – 10:30am22/07/2021 17:05:00
HeyfieldTimberline General Store Mobil 1 Tyson Road Heyfield VIC18/07/2021 4:30pm – 4:50pm22/07/2021 10:50:00
South YarraMarket Lane Coffee – Prahran Market Shop 13, 163 Commercial Road South Yarra VIC17/07/2021 10:30am – 11:00am22/07/2021 08:40:00
South YarraPrahran Market 163 Commercial Rd South Yarra VIC17/07/2021 9:40am – 11:15am22/07/2021 08:40:00
SunburySunbury Square Medical Centre Shop 17A, 2-28 Evans Street Sunbury VIC19/07/2021 6:00pm – 8:30pm21/07/2021 20:40:00
BrunswickPetbarn Brunswick 33 Weston Street Brunswick VIC17/07/2021 12:05pm – 12:43pm21/07/2021 10:26:00
CollingwoodChemist Warehouse Collingwood 244 Smith Street Collingwood VIC17/07/2021 12:32pm – 1:13pm21/07/2021 10:26:00
St AndrewsA Local Baker – St Andrews 83 Burns Street St Andrews VIC18/07/2021 10:00am – 10:40am21/07/2021 09:19:00
DerrimutBR International Logistics 1/169 Australis Drive Derrimut VIC19/07/2021 12:00am – 11:59pm20/07/2021 17:40:00
BeaconsfieldAldi Beaconsfield 53 Old Princes Highway Beaconsfield VIC17/07/2021 1:30pm – 3:00pm20/07/2021 17:40:00
BerwickShell Coles Express Berwick 4-28 High Street Berwick VIC18/07/2021 10:30am – 10:55am20/07/2021 17:40:00
DandenongBudget Car & Truck Rental Dandenong 2 Lonsdale Street Dandenong VIC18/07/2021 2:00pm – 2:35pm20/07/2021 17:40:00
BerwickO’Shea Medical Centre 2/6 Skyline Way Berwick VIC18/07/2021 8:50am – 10:30am20/07/2021 17:40:00
DerrimutBR International Logistics 1/169 Australis Drive Derrimut VIC17/07/2021 12:00am – 11:59pm20/07/2021 17:40:00
DerrimutBR International Logistics 1/169 Australis Drive Derrimut VIC18/07/2021 12:00am – 11:59pm20/07/2021 17:40:00
CamberwellOverhear Coffee & Food 1369 Toorak Road Camberwell VIC17/07/2021 1:15pm – 1:55pm20/07/2021 13:30:00
CremorneAxil Coffee Roasters Shop 1/600 Church Street Cremorne VIC17/07/2021 10:40am – 11:16am18/07/2021 18:28:00

• CẤP 1: Nếu bạn đã đến thăm bất kỳ địa điểm nào được liệt kê Cấp 1 trong ngày và thời gian được chỉ định, bạn phải đi xét nghiệm ngay lập tức và cách ly trong 14 ngày kể từ khi tiếp xúc.

CẤP 2: Nếu bạn đã đến thăm bất kỳ địa điểm nào được liệt kê Cấp 2 trong ngày và thời gian được chỉ định, bạn phải đi xét nghiệm khẩn cấp và cách ly cho đến khi bạn có kết quả âm tính.

CẤP 3: Nếu bạn đã đến thăm bất kỳ địa điểm nào được liệt kê Cấp 3 trong ngày và thời gian được chỉ định, bạn nên theo dõi các triệu chứng. Nếu các triệu chứng phát triển, ngay lập tức đi xét nghiệm và cách ly cho đến khi bạn nhận được kết quả âm tính.

Các địa điểm tiếp xúc lây nhiễm cao sẽ tiếp tục được cập nhật liên tục khi có thông tin mới.