DANH SÁCH: Giá trị nhà vùng của bạn là bao nhiêu? Mức tăng trung bình được tiết lộ


Những ngôi nhà ở Victoria đã khiến chủ nhân của chúng có thu nhập lớn trong năm rồi, vượt qua luôn cả tiền lương làm việc.

Những ngôi nhà ở Victoria đã được nhiều chủ nhân yêu thích trong năm qua, nhưng sự bùng nổ trong khu vực nông thôn đã khiến thị trường Melbourne “thức tỉnh” cho đến nay vào năm 2022.

Các số liệu mới của Viện Bất động sản Victoria (REIV) cho thấy ngôi nhà trung bình $1.1 triệu đôla ở Melbourne đã tăng lên con số phi thường là $167,500 (18%) trong năm qua -khoảng $458.90 một ngày trong 12 tháng tính đến ngày 31 tháng 3.

Sự tăng trưởng khổng lồ diễn ra mặc dù giá nhà điển hình của thành phố giảm $3,500 (0.3%) trong quý đầu tiên của năm 2022.

Giá nhà trung bình MELBOURNE -Victoria, Quý 3 năm 2022

VÙNGGía Trung Bình 3/22Gía Trung Bình 12/21Thay đổi theo Quý12 Tháng tới 3/2212 Tháng tới 3/21Thay đổi theo Năm$ Tăng mỗi Ngày (theo Năm)
ABBOTSFORD*$1,590,000$1,387,00014.6%$1,450,000$1,220,00018.9%$630
ABERFELDIE*$1,930,000$2,230,500-13.5%$1,930,000$1,655,00016.6%$753
AIRPORT WEST*$930,000$1,022,500-9.0%$1,000,000$852,00017.4%$405
ALBERT PARK$2,310,000$2,458,000-6.0%$2,450,000$2,020,00021.3%$1,178
ALBION*$780,000$855,000-8.8%$895,000$690,00029.7%$562
ALTONA*$1,400,000$1,067,50031.1%$1,156,500$968,00019.5%$516
ALTONA MEADOWS*$805,000$745,0008.1%$760,000$650,00016.9%$301
ALTONA NORTH*$940,000$1,000,000-6.0%$1,000,000$874,50014.4%$344
ARDEER*$657,500$720,000-8.7%$725,000$649,25011.7%$208
ARMADALE*$2,535,500$2,705,000-6.3%$2,702,500$2,550,0006.0%$418
ASCOT VALE*$1,750,000$1,360,00028.7%$1,370,000$1,265,0008.3%$288
ASHBURTON*$2,180,000$2,250,000-3.1%$2,160,000$1,690,00027.8%$1,288
ASHWOOD*$1,410,000$1,505,000-6.3%$1,468,000$1,268,00015.8%$548
ASPENDALE*$1,250,000$1,555,000-19.6%$1,450,000$1,133,00028.0%$868
ASPENDALE GARDENS*$1,298,000$1,197,5008.4%$1,200,000$1,070,00012.1%$356
AVONDALE HEIGHTS*$1,002,500$1,040,000-3.6%$999,999$867,50015.3%$363
BALACLAVA*$1,760,000$1,580,00011.4%$1,653,000$1,390,00018.9%$721
BALWYN*$2,833,000$2,750,0003.0%$2,745,500$2,373,00015.7%$1,021
BALWYN NORTH$2,074,000$2,431,250-14.7%$2,300,000$1,929,25019.2%$1,016
BAYSWATER*$950,000$858,50010.7%$898,000$779,30015.2%$325
BAYSWATER NORTH*$865,000$876,500-1.3%$857,750$735,00016.7%$336
BEACONSFIELD*$1,192,500$1,004,25018.7%$1,054,250$820,00028.6%$642
BEAUMARIS$2,060,000$2,260,000-8.8%$2,200,000$1,800,00022.2%$1,096
BELGRAVE*$915,000$806,00013.5%$846,658$719,00017.8%$350
BENTLEIGH*$1,880,000$1,857,5001.2%$1,861,250$1,580,00017.8%$771
BENTLEIGH EAST$1,510,000$1,525,000-1.0%$1,510,000$1,276,25018.3%$640
BERWICK$966,750$897,5007.7%$879,000$740,00018.8%$381
BLACK ROCK*$2,855,000$2,850,0000.2%$2,607,500$2,170,00020.2%$1,199
BLACKBURN$1,775,000$1,708,0003.9%$1,700,000$1,465,00016.0%$644
BLACKBURN NORTH*$1,360,000$1,350,0000.7%$1,320,000$1,132,75016.5%$513
BLACKBURN SOUTH*$1,467,500$1,360,0007.9%$1,352,000$1,160,00016.6%$526
BLAIRGOWRIE*$2,145,000$2,100,0002.1%$1,911,000$1,535,00024.5%$1,030
BLIND BIGHT*$770,000$699,750$610,00014.7%$246
BONBEACH*$1,255,000$1,263,500-0.7%$1,275,000$900,00041.7%$1,027
BORONIA$855,000$900,000-5.0%$869,000$735,00018.2%$367
BOX HILL NORTH$1,345,000$1,426,750-5.7%$1,364,250$1,275,5007.0%$243
BOX HILL SOUTH*$1,315,000$1,649,250-20.3%$1,550,000$1,331,00016.5%$600
BRAYBROOK*$820,000$832,500-1.5%$830,000$721,00015.1%$299
BRIAR HILL*$1,125,000$1,050,0007.1%$1,050,000$900,00016.7%$411
BRIGHTON$3,500,000$3,037,50015.2%$3,142,500$3,110,0001.0%$89
BRIGHTON EAST$2,312,500$2,380,000-2.8%$2,320,000$2,138,0008.5%$499
BROADMEADOWS*$623,500$615,5001.3%$610,000$555,0009.9%$151
BROOKFIELD*$536,000$528,4441.4%$527,500$500,0005.5%$75
BRUNSWICK$1,313,500$1,400,000-6.2%$1,387,000$1,150,00020.6%$649
BRUNSWICK EAST*$1,360,000$1,451,000-6.3%$1,380,000$1,515,000-8.9%-$370
BRUNSWICK WEST$1,268,500$1,361,250-6.8%$1,360,000$1,260,0007.9%$274
BULLEEN*$1,465,000$1,525,000-3.9%$1,402,750$1,200,00016.9%$555
BUNDOORA$882,500$935,000-5.6%$903,500$770,00017.3%$366
BUNYIP*$800,000$857,500-6.7%$780,000$635,00022.8%$397
BURNSIDE HEIGHTS*$711,000$732,750-3.0%$708,000$633,00011.8%$205
BURWOOD$1,425,000$1,460,000-2.4%$1,450,500$1,280,00013.3%$467
BURWOOD EAST*$1,293,000$1,307,500-1.1%$1,300,000$1,100,00018.2%$548
CAMBERWELL$2,638,000$2,610,0001.1%$2,650,000$2,167,50022.3%$1,322
CANTERBURY*$3,290,000$3,390,000-2.9%$3,506,000$2,855,00022.8%$1,784
CAPEL SOUND*$852,500$885,000-3.7%$811,250$630,00028.8%$497
CARLTON*$1,805,000$1,730,0004.3%$1,667,500$1,490,00011.9%$486
CARLTON NORTH*$1,750,000$1,727,5001.3%$1,729,000$1,600,0008.1%$353
CARNEGIE*$1,700,000$1,800,000-5.6%$1,788,000$1,421,00025.8%$1,005
CAROLINE SPRINGS*$757,750$835,000-9.3%$782,500$641,00022.1%$388
CARRUM*$1,086,375$1,138,000-4.5%$1,080,000$831,49529.9%$681
CARRUM DOWNS$735,612$746,353-1.4%$720,000$605,00019.0%$315
CAULFIELD*$2,160,000$1,900,00013.7%$2,081,000$1,875,00011.0%$564
CAULFIELD NORTH*$2,665,500$2,701,000-1.3%$2,545,000$2,068,50023.0%$1,305
CAULFIELD SOUTH*$1,765,000$1,970,000-10.4%$1,906,000$1,615,50018.0%$796
CHADSTONE*$1,486,500$1,405,0005.8%$1,341,000$1,040,00028.9%$825
CHELSEA*$1,175,000$1,105,0006.3%$1,128,000$985,00014.5%$392
CHELSEA HEIGHTS*$970,000$990,000-2.0%$990,000$873,00013.4%$321
CHELTENHAM$1,472,500$1,322,00011.4%$1,360,000$1,151,00018.2%$573
CHIRNSIDE PARK$965,000$927,5064.0%$925,000$813,00013.8%$307
CLARINDA*$1,242,000$1,126,25010.3%$1,125,000$970,00016.0%$425
CLAYTON*$1,200,500$1,282,500-6.4%$1,230,000$1,056,50016.4%$475
CLAYTON SOUTH*$1,085,000$1,037,5004.6%$990,000$842,27517.5%$405
CLIFTON HILL*$1,730,000$1,790,000-3.4%$1,750,000$1,542,50013.5%$568
CLYDE*$691,500$708,750-2.4%$665,000$587,50013.2%$212
CLYDE NORTH$738,750$750,000-1.5%$720,000$611,50017.7%$297
COBURG$1,280,000$1,351,000-5.3%$1,336,250$1,125,00018.8%$579
COBURG NORTH*$1,145,000$1,031,00011.1%$1,060,000$921,00015.1%$381
COCKATOO*$860,000$800,0007.5%$815,000$635,00028.3%$493
COLDSTREAM*$820,000$850,000$655,00029.8%$534
COLLINGWOOD*$1,360,000$1,350,0000.7%$1,325,000$1,193,00011.1%$362
CRAIGIEBURN$681,250$656,0003.8%$647,500$590,0009.7%$158
CRANBOURNE$682,000$650,0004.9%$640,000$549,00016.6%$249
CRANBOURNE EAST*$675,000$680,000-0.7%$669,750$590,00013.5%$218
CRANBOURNE NORTH*$680,000$677,5000.4%$654,778$590,00011.0%$177
CRANBOURNE WEST*$730,000$655,00011.5%$646,750$520,00024.4%$347
CROYDON$910,500$980,000-7.1%$930,000$790,00017.7%$384
CROYDON HILLS*$1,019,500$1,167,500-12.7%$1,115,000$962,25015.9%$418
CROYDON NORTH*$1,075,000$1,085,000-0.9%$1,053,250$910,00015.7%$392
CROYDON SOUTH*$855,000$940,000-9.0%$915,000$762,00020.1%$419
DALLAS*$580,000$555,0004.5%$535,000$500,0007.0%$96
DANDENONG*$763,000$782,500-2.5%$730,000$670,0009.0%$164
DANDENONG NORTH*$766,944$746,0002.8%$740,000$660,00012.1%$219
DEER PARK*$680,000$645,5005.3%$651,000$585,00011.3%$181
DELAHEY*$690,000$680,0001.5%$682,000$581,00017.4%$277
DIAMOND CREEK$1,101,000$1,053,5004.5%$1,080,000$872,50023.8%$568
DINGLEY VILLAGE*$1,206,000$1,120,0007.7%$1,100,000$972,00013.2%$351
DONCASTER$1,505,000$1,560,000-3.5%$1,510,888$1,350,00011.9%$441
DONCASTER EAST$1,535,500$1,560,000-1.6%$1,544,000$1,309,00018.0%$644
DONNYBROOK*$642,500$620,0003.6%$616,000$552,50011.5%$174
DONVALE*$1,820,000$1,550,00017.4%$1,586,000$1,300,00022.0%$784
DOREEN$756,750$740,5002.2%$740,000$663,55511.5%$209
DROMANA*$1,075,000$1,150,000-6.5%$1,108,500$855,00029.6%$695
EAGLEMONT*$2,517,500$2,580,000-2.4%$2,465,000$2,200,00012.0%$726
EAST MELBOURNE*$2,775,000$4,333,000-36.0%$3,000,000$3,500,000-14.3%-$1,370
EDITHVALE*$1,356,250$1,307,5003.7%$1,325,000$1,090,00021.6%$644
ELSTERNWICK*$2,190,000$2,305,000-5.0%$2,155,000$1,985,0008.6%$466
ELTHAM$1,285,000$1,320,000-2.7%$1,283,750$1,095,00017.2%$517
ELTHAM NORTH*$1,250,000$1,350,000-7.4%$1,305,000$1,060,00023.1%$671
ELWOOD$2,490,000$2,369,0005.1%$2,330,000$2,100,00011.0%$630
EMERALD*$1,225,000$973,50025.8%$935,000$780,00019.9%$425
ENDEAVOUR HILLS*$855,000$835,0002.4%$795,000$680,00016.9%$315
EPPING$685,000$713,750-4.0%$691,000$610,00013.3%$222
ESSENDON$1,990,000$1,867,5006.6%$1,880,000$1,600,00017.5%$767
FAIRFIELD*$1,765,000$2,020,000-12.6%$1,925,000$1,440,00033.7%$1,329
FAWKNER$845,000$853,000-0.9%$850,000$750,00013.3%$274
FERNTREE GULLY$921,750$948,500-2.8%$918,000$787,00016.6%$359
FITZROY*$1,560,000$1,560,0000.0%$1,555,000$1,525,0002.0%$82
FITZROY NORTH*$1,780,000$1,900,000-6.3%$1,811,000$1,600,00013.2%$578
FLEMINGTON*$1,450,000$1,286,00012.8%$1,350,000$1,132,00019.3%$597
FOOTSCRAY*$1,220,000$1,087,50012.2%$1,040,000$935,75011.1%$286
FOREST HILL*$1,175,000$1,343,000-12.5%$1,225,500$1,025,50019.5%$548
FRANKSTON$785,500$795,000-1.2%$775,000$630,38922.9%$396
FRANKSTON NORTH*$636,050$615,0003.4%$601,000$470,00027.9%$359
FRANKSTON SOUTH$1,137,800$1,190,000-4.4%$1,132,500$900,00025.8%$637
FRASER RISE*$760,500$685,00011.0%$685,500$618,50010.8%$184
GLADSTONE PARK*$787,500$736,0007.0%$738,000$655,00012.7%$227
GLEN IRIS$2,510,000$2,580,000-2.7%$2,560,000$2,136,00019.9%$1,162
GLEN WAVERLEY$1,692,000$1,647,5002.7%$1,655,000$1,354,25022.2%$824
GLENROY$937,500$877,5006.8%$885,000$777,50013.8%$295
GOWANBRAE*$980,000$920,0006.5%$950,000$770,00023.4%$493
GREENSBOROUGH$1,002,500$1,043,500-3.9%$1,020,000$865,00017.9%$425
GREENVALE$880,000$910,000-3.3%$880,000$765,00015.0%$315
HADFIELD*$905,000$950,000-4.7%$912,500$791,00015.4%$333
HAMPTON$2,150,000$2,556,500-15.9%$2,579,000$2,310,00011.6%$737
HAMPTON EAST*$1,675,500$1,487,50012.6%$1,535,000$1,406,0009.2%$353
HAMPTON PARK*$627,500$671,800-6.6%$632,500$544,00016.3%$242
HARKNESS*$567,500$592,000-4.1%$510,000$500,0002.0%$27
HASTINGS*$644,500$723,500-10.9%$620,000$517,50019.8%$281
HAWTHORN$2,445,000$3,080,000-20.6%$2,663,500$2,470,0007.8%$530
HAWTHORN EAST*$2,925,000$2,360,00023.9%$2,797,500$2,285,00022.4%$1,404
HEALESVILLE*$880,000$760,00015.8%$830,000$660,00025.8%$466
HEATHERTON*$1,245,250$1,277,888-2.6%$1,220,000$1,013,00020.4%$567
HEATHMONT*$1,125,000$1,177,500-4.5%$1,136,250$950,00019.6%$510
HEIDELBERG*$1,600,000$1,569,0002.0%$1,548,250$1,306,00018.5%$664
HEIDELBERG HEIGHTS*$1,000,000$1,057,500-5.4%$1,012,500$822,92523.0%$519
HEIDELBERG WEST*$780,000$825,250-5.5%$820,000$707,00016.0%$310
HIGHETT*$1,525,000$1,435,0006.3%$1,555,500$1,371,00013.5%$505
HILLSIDE*$795,500$782,5001.7%$761,000$700,0008.7%$167
HOPPERS CROSSING$642,500$615,0004.5%$612,000$559,0009.5%$145
HUGHESDALE*$1,635,000$1,620,5000.9%$1,600,000$1,331,00020.2%$737
HUNTINGDALE*$1,250,000$1,265,000
HURSTBRIDGE*$1,060,000$917,50015.5%$975,000$832,00017.2%$392
IVANHOE$1,990,000$2,100,000-5.2%$1,890,000$1,640,00015.2%$685
IVANHOE EAST*$2,450,000$2,435,0000.6%$2,375,000$1,910,00024.3%$1,274
JACANA*$635,000$627,0001.3%$635,000
KALKALLO*$635,000$640,000-0.8%$632,500$570,00011.0%$171
KEILOR*$953,000$1,182,500-19.4%$1,107,000$970,00014.1%$375
KEILOR DOWNS*$818,000$860,100-4.9%$830,000$698,00018.9%$362
KEILOR EAST$1,090,000$1,150,000-5.2%$1,060,000$870,00021.8%$521
KENSINGTON*$1,344,000$1,325,0001.4%$1,325,000$1,165,00013.7%$438
KEW$2,410,000$2,594,400-7.1%$2,600,000$2,469,4005.3%$358
KEW EAST*$2,182,500$2,117,5003.1%$2,100,000$1,910,0009.9%$521
KEYSBOROUGH$961,000$993,500-3.3%$975,000$818,00019.2%$430
KILSYTH$861,000$868,000-0.8%$850,000$680,00025.0%$466
KINGS PARK*$623,500$610,0002.2%$610,000$545,00011.9%$178
KINGSVILLE*$1,195,000$1,435,000-16.7%$1,287,500$1,127,77814.2%$438
KNOXFIELD*$1,103,500$1,031,5007.0%$1,018,000$900,50013.0%$322
KOO WEE RUP*$708,750$630,00012.5%$651,000$540,00020.6%$304
KURUNJANG*$525,004$517,5001.5%$512,500$428,00019.7%$232
LALOR$785,000$755,5003.9%$730,625$656,50011.3%$203
LANGWARRIN$885,450$875,0001.2%$860,000$700,00022.9%$438
LAUNCHING PLACE*$910,000$730,000$710,0002.8%$55
LAVERTON*$665,500$610,0009.1%$610,000$565,0008.0%$123
LILYDALE$852,000$920,000-7.4%$880,000$780,00012.8%$274
LOWER PLENTY*$1,435,000$1,473,000-2.6%$1,558,000$1,320,00018.0%$652
LYNDHURST*$1,474,000$937,00057.3%$950,000$721,00031.8%$627
LYSTERFIELD*$1,342,500$1,286,0004.4%$1,280,000$1,130,00013.3%$411
MACLEOD*$1,125,000$1,300,000-13.5%$1,150,000$1,022,00012.5%$351
MAIDSTONE*$1,065,000$995,0007.0%$990,500$845,00017.2%$399
MALVERN*$3,845,000$3,145,50022.2%$3,145,500$2,860,00010.0%$782
MALVERN EAST$2,410,000$2,315,0004.1%$2,215,000$1,970,50012.4%$670
MANOR LAKES*$675,000$642,0005.1%$625,000$591,7565.6%$91
MARIBYRNONG*$1,200,000$1,330,000-9.8%$1,285,000$1,240,0003.6%$123
MCCRAE*$1,472,500$1,220,00020.7%$1,390,000$875,00058.9%$1,411
MCKINNON*$2,267,000$2,050,00010.6%$2,060,000$1,770,00016.4%$795
MEADOW HEIGHTS*$608,000$622,500-2.3%$600,000$510,00017.6%$247
MELTON*$495,750$478,0003.7%$480,000$407,00017.9%$200
MELTON SOUTH*$486,000$505,500-3.9%$471,500$444,0006.2%$75
MELTON WEST*$531,000$525,2501.1%$515,000$470,0009.6%$123
MENTONE*$1,696,500$1,587,5006.9%$1,600,000$1,120,00042.9%$1,315
MERNDA$696,500$690,0000.9%$690,000$600,00015.0%$247
MICKLEHAM$650,000$661,500-1.7%$644,250$580,00011.1%$176
MIDDLE PARK*$2,860,000$2,890,000-1.0%$3,050,000$2,640,00015.5%$1,123
MILL PARK$825,000$805,0002.5%$798,000$708,00012.7%$247
MITCHAM$1,276,250$1,267,5000.7%$1,250,000$1,041,50020.0%$571
MONT ALBERT*$2,438,000$2,800,000-12.9%$2,571,000$2,000,00028.6%$1,564
MONT ALBERT NORTH*$1,838,000$1,635,00012.4%$1,754,000$1,400,00025.3%$970
MONTMORENCY*$1,163,750$1,260,000-7.6%$1,182,500$925,00027.8%$705
MONTROSE*$990,000$1,057,500-6.4%$925,125$778,75018.8%$401
MOONEE PONDS*$1,675,000$1,597,5004.9%$1,597,250$1,355,00017.9%$664
MOORABBIN*$1,430,000$1,522,000-6.0%$1,430,000$1,071,50033.5%$982
MOOROOLBARK$875,500$890,500-1.7%$862,000$735,00017.3%$348
MORNINGTON$1,367,000$1,151,00018.8%$1,207,500$987,50022.3%$603
MOUNT ELIZA$2,030,000$1,850,0009.7%$1,850,000$1,600,00015.6%$685
MOUNT EVELYN*$868,000$900,000-3.6%$830,000$760,0009.2%$192
MOUNT MARTHA$2,000,000$1,815,00010.2%$1,870,000$1,395,50034.0%$1,300
MOUNT WAVERLEY$1,667,000$1,625,0002.6%$1,601,000$1,372,00016.7%$627
MULGRAVE$1,046,000$1,100,000-4.9%$1,065,000$905,50017.6%$437
MURRUMBEENA*$1,700,000$1,735,000-2.0%$1,687,500$1,454,00016.1%$640
NARRE WARREN$770,000$752,0002.4%$730,000$625,00016.8%$288
NARRE WARREN NORTH*$1,935,000$1,520,00027.3%$1,665,888$1,200,00038.8%$1,276
NARRE WARREN SOUTH$802,500$790,0001.6%$760,000$665,00014.3%$260
NEWPORT$1,390,000$1,312,5005.9%$1,325,000$1,100,00020.5%$616
NIDDRIE*$1,400,000$1,300,0007.7%$1,290,000$1,175,0009.8%$315
NOBLE PARK$800,000$792,0001.0%$782,500$725,0007.9%$158
NOBLE PARK NORTH*$790,000$770,5002.5%$755,250$718,5005.1%$101
NORTH MELBOURNE*$1,341,000$1,400,000-4.2%$1,397,500$1,151,50021.4%$674
NORTH WARRANDYTE*$1,405,555$1,290,0009.0%$1,302,500$1,145,00013.8%$432
NORTHCOTE$1,715,000$1,825,000-6.0%$1,815,000$1,555,00016.7%$712
NUNAWADING*$1,307,500$1,250,0004.6%$1,285,000$1,047,25022.7%$651
OAK PARK*$1,365,000$1,200,00013.8%$1,200,000$921,00030.3%$764
OAKLEIGH*$1,577,500$1,450,0008.8%$1,428,000$1,320,0008.2%$296
OAKLEIGH EAST*$1,162,500$1,300,000-10.6%$1,252,500$1,090,00014.9%$445
OAKLEIGH SOUTH*$1,290,000$1,200,0007.5%$1,221,250$1,005,00021.5%$592
OFFICER$720,000$682,5005.5%$685,000$630,0008.7%$151
ORMOND*$2,007,500$2,070,000-3.0%$1,940,000$1,505,00028.9%$1,192
PAKENHAM$651,000$635,0002.5%$625,000$550,00013.6%$205
PARK ORCHARDS*$2,250,000$2,230,7780.9%$2,021,000$1,863,0008.5%$433
PARKDALE*$1,723,000$1,695,0001.7%$1,650,000$1,263,25030.6%$1,060
PASCOE VALE$1,125,000$1,115,0000.9%$1,112,500$975,00014.1%$377
PASCOE VALE SOUTH$1,223,000$1,322,500-7.5%$1,260,000$1,181,5006.6%$215
PATTERSON LAKES*$1,265,000$1,261,0000.3%$1,170,000$975,00020.0%$534
POINT COOK$750,000$755,000-0.7%$750,000$685,0009.5%$178
PORT MELBOURNE$1,880,000$1,950,000-3.6%$1,850,000$1,685,0009.8%$452
PORTSEA*$4,125,000$4,170,000-1.1%$3,675,000$2,975,00023.5%$1,918
PRAHRAN*$1,800,000$1,645,0009.4%$1,815,000$1,692,5007.2%$336
PRESTON$1,332,500$1,310,0001.7%$1,286,500$1,128,50014.0%$433
RESERVOIR$1,010,000$964,0004.8%$968,000$816,25018.6%$416
RICHMOND$1,472,500$1,590,000-7.4%$1,505,000$1,440,0004.5%$178
RINGWOOD$1,010,000$1,097,500-8.0%$1,062,000$945,00012.4%$321
RINGWOOD EAST*$1,075,000$1,105,000-2.7%$1,085,000$890,00021.9%$534
RINGWOOD NORTH*$1,365,000$1,299,5005.0%$1,260,000$1,050,00020.0%$575
ROSANNA*$1,307,500$1,446,500-9.6%$1,393,000$1,160,00020.1%$638
ROSEBUD$905,000$940,000-3.7%$851,121$645,00032.0%$565
ROWVILLE$1,131,000$1,125,0000.5%$1,086,000$890,00022.0%$537
ROXBURGH PARK$620,500$642,000-3.3%$620,000$572,7508.2%$129
RYE$1,300,000$1,100,00018.2%$1,195,000$807,50048.0%$1,062
SAFETY BEACH*$1,420,000$1,306,0008.7%$1,260,000$930,00035.5%$904
SANDHURST*$1,100,000$970,00013.4%$976,250$855,00014.2%$332
SANDRINGHAM*$2,482,500$2,422,5002.5%$2,432,500$1,950,00024.7%$1,322
SCORESBY*$1,030,000$1,160,000-11.2%$1,008,000$850,00018.6%$433
SEABROOK*$780,000$750,0004.0%$750,000$657,50014.1%$253
SEAFORD$890,000$890,0000.0%$875,000$770,00013.6%$288
SEDDON*$1,137,500$1,100,0003.4%$1,252,500$1,082,50015.7%$466
SKYE*$826,125$751,00010.0%$757,500$654,00015.8%$284
SOMERVILLE*$987,500$887,50011.3%$835,000$721,25015.8%$312
SORRENTO*$2,453,000$2,875,500-14.7%$2,400,000$2,251,0006.6%$408
SOUTH MELBOURNE*$1,960,000$1,800,0008.9%$1,800,000$1,620,00011.1%$493
SOUTH MORANG$777,500$748,0003.9%$755,000$650,00016.2%$288
SOUTH YARRA*$1,915,000$2,675,000-28.4%$2,502,500$2,090,00019.7%$1,130
SPRINGVALE*$935,000$880,0006.3%$888,250$845,0005.1%$118
SPRINGVALE SOUTH*$915,000$845,0008.3%$840,000$765,0009.8%$205
ST ALBANS$692,250$715,500-3.2%$700,000$628,52511.4%$196
ST KILDA*$1,575,000$1,775,000-11.3%$1,737,500$1,420,00022.4%$870
ST KILDA EAST*$1,645,000$1,552,5006.0%$1,700,000$1,650,0003.0%$137
ST KILDA WEST*$2,400,000$2,400,0000.0%$2,400,000$2,550,000-5.9%-$411
STRATHMORE*$1,725,000$1,720,0000.3%$1,720,000$1,455,00018.2%$726
SUNBURY$652,500$666,000-2.0%$648,000$555,00016.8%$255
SUNSHINE$880,000$933,000-5.7%$915,000$835,0009.6%$219
SUNSHINE NORTH*$800,000$840,000-4.8%$800,000$711,25012.5%$243
SUNSHINE WEST*$780,000$775,0000.6%$770,000$660,00016.7%$301
SURREY HILLS$2,161,000$2,452,000-11.9%$2,290,000$1,915,00019.6%$1,027
SYDENHAM*$675,000$733,000-7.9%$720,250$626,10015.0%$258
TARNEIT$660,000$618,0006.8%$620,000$595,0004.2%$68
TAYLORS HILL*$886,250$920,500-3.7%$885,000$790,00012.0%$260
TAYLORS LAKES$931,000$920,0001.2%$906,875$800,00013.4%$293
TEMPLESTOWE$1,765,000$1,704,0003.6%$1,700,000$1,500,00013.3%$548
TEMPLESTOWE LOWER*$1,603,000$1,411,00013.6%$1,450,000$1,180,00022.9%$740
THE BASIN*$852,300$1,002,750-15.0%$883,000$750,50017.7%$363
THOMASTOWN*$740,000$771,000-4.0%$733,000$670,0009.4%$173
THORNBURY$1,560,000$1,552,0000.5%$1,552,500$1,300,00019.4%$692
TOORAK*$3,300,000$5,087,500-35.1%$4,855,000$5,200,000-6.6%-$945
TOOTGAROOK*$1,082,500$1,097,500-1.4%$948,750$855,50010.9%$255
TRUGANINA$664,250$650,0002.2%$650,000$590,00010.2%$164
TULLAMARINE*$782,000$788,750-0.9%$780,000$650,00020.0%$356
UPPER FERNTREE GULLY*$865,000$835,0003.6%$872,500$745,00017.1%$349
UPWEY*$840,000$960,000-12.5%$950,500$820,00015.9%$358
VERMONT*$1,218,500$1,290,000-5.5%$1,232,500$1,059,25016.4%$475
VERMONT SOUTH*$1,451,000$1,496,000-3.0%$1,456,000$1,218,75019.5%$650
VIEWBANK*$1,275,000$1,245,5002.4%$1,275,000$1,033,50023.4%$662
WANDIN NORTH*$1,005,000$820,00022.6%$820,000$742,00010.5%$214
WANTIRNA*$1,200,250$1,190,2500.8%$1,150,000$943,00022.0%$567
WANTIRNA SOUTH$1,335,500$1,250,0006.8%$1,257,850$1,050,00019.8%$569
WARRANDYTE*$1,601,000$1,400,00014.4%$1,601,000$1,312,50022.0%$790
WARRANWOOD*$1,550,000$1,360,00014.0%$1,280,000$990,50029.2%$793
WATSONIA*$974,500$1,055,000-7.6%$1,002,500$805,00024.5%$541
WATSONIA NORTH*$984,000$1,007,500-2.3%$997,500$840,00018.7%$432
WATTLE GLEN*$885,000$1,035,000-14.5%$962,500$890,0008.1%$199
WERRIBEE$620,000$615,2500.8%$615,000$518,00018.7%$266
WEST FOOTSCRAY*$1,130,000$1,193,500-5.3%$1,130,000$940,00020.2%$521
WESTMEADOWS*$698,500$675,0003.5%$716,500$637,50012.4%$216
WHEELERS HILL*$1,515,000$1,389,0009.1%$1,402,000$1,250,00012.2%$416
WHITTLESEA*$805,000$720,00011.8%$725,000$640,00013.3%$233
WILLIAMS LANDING*$847,500$814,2504.1%$800,000$785,0001.9%$41
WILLIAMSTOWN$1,685,000$1,630,0003.4%$1,622,500$1,405,00015.5%$596
WINDSOR*$1,825,000$1,721,0006.0%$1,675,000$1,605,0004.4%$192
WOLLERT$740,000$705,0005.0%$690,000$575,00020.0%$315
WONGA PARK*$1,558,750$1,639,500-4.9%$1,658,500$1,560,0006.3%$270
WYNDHAM VALE$531,500$545,000-2.5%$530,000$510,0003.9%$55
YARRA JUNCTION*$702,500$755,000-7.0%$689,500$600,00014.9%$245
YARRAVILLE$1,360,000$1,325,0002.6%$1,300,000$1,155,00012.6%$397
*Cho biết ít hơn 30 lần số bán đã được ghi nhận trong quý. Nguồn REIV

Trong khi mức tăng hàng năm lớn trong nội thành đánh bại khu vực nông thôn của Victoria nếu tính theo đồng đôla thuần túy, thì mức tăng đáng kinh ngạc 26.7% ($125,500) đã khiến ngôi nhà điển hình $595,000 ở các thị trấn và thành phố ở nông thôn vượt xa trọng lượng của họ.

Và vẫn đang tiếp tục phát triển, với giá nhà thông thường trong khu vực nông thôn tăng $23,000 (3.8%) kể từ ngày 1 tháng 1.

Ở những vùng ngoại ô hoạt động tốt nhất trong khu vực nông thôn, các chủ sở hữu đã kiếm được $505.95 một ngày. Nó tương đương với $21.08 một giờ, cao hơn mức lương tối thiểu quốc gia $20.33, theo Fair Work Ombudsman.

Giá nhà trung bình NÔNG THÔN -Victoria, Quý 3 năm 2022

VÙNGGía Trung Bình 3/22Gía Trung Bình 12/21Thay đổi theo Quý12 Tháng tới 3/21Thay đổi theo Năm$ Tăng mỗi Ngày (theo Năm)
ALFREDTON$620,000$585,0006.0%$520,00019.2%$274
ANGLESEA*$1,735,000$1,580,0009.8%$1,100,00057.7%$1,740
ARARAT$350,500$335,0004.6%$267,00031.3%$229
ARMSTRONG CREEK$715,000$688,0003.9%$565,00026.5%$411
ASCOT*$640,000$650,000-1.5%$475,00034.7%$452
AVOCA*$450,000$415,0008.4%$282,50059.3%$459
BAIRNSDALE$375,000$350,0007.1%$312,00020.2%$173
BALLARAT CENTRAL$747,500$698,0627.1%$550,00035.9%$541
BALLARAT EAST$490,000$476,0002.9%$425,00015.3%$178
BALLARAT NORTH*$547,450$555,450-1.4%$450,00021.7%$267
BANNOCKBURN*$777,500$780,000-0.3%$560,00038.8%$596
BARWON HEADS$1,725,000$1,556,75010.8%$1,330,00029.7%$1,082
BEAUFORT*$410,000$403,5001.6%$365,00012.3%$123
BELL PARK*$639,425$625,5002.2%$527,50021.2%$307
BELL POST HILL$679,000$667,0001.8%$530,00028.1%$408
BELMONT$750,000$750,0000.0%$641,00017.0%$299
BENALLA*$370,000$365,0001.4%$335,00010.4%$96
BENDIGO$650,000$635,0002.4%$560,00016.1%$247
BEVERIDGE$665,000$652,5001.9%$585,00013.7%$219
BLACK HILL*$588,000$520,00013.1%$485,00021.2%$282
BONSHAW*$526,500$515,0002.2%$482,5009.1%$121
BRIAGOLONG*$450,000$420,0007.1%$390,00015.4%$164
BROADFORD*$540,000$510,0005.9%$484,00011.6%$153
BROWN HILL*$560,000$530,0005.7%$500,00012.0%$164
BUNINYONG*$740,000$715,0003.5%$675,0009.6%$178
CALIFORNIA GULLY$451,500$448,0000.8%$355,00027.2%$264
CAMPBELLS CREEK*$672,000$666,0000.9%$620,0008.4%$142
CAMPERDOWN*$403,000$430,000-6.3%
CANADIAN*$572,500$495,50015.5%$455,00025.8%$322
CAPE PATERSON*$864,500$745,60015.9%$616,50040.2%$679
CAPE WOOLAMAI*$810,000$749,2508.1%$607,00033.4%$556
CARISBROOK*$444,500
CASTLEMAINE$715,000$695,0002.9%$598,50019.5%$319
CHARLEMONT*$670,000$567,50018.1%
CHEWTON*$680,000$707,500-3.9%$618,5009.9%$168
CHURCHILL$335,000$320,0004.7%$245,00036.7%$247
CLIFTON SPRINGS$728,750$695,0004.9%$582,00025.2%$402
CLUNES*$477,500$430,00011.0%$417,50014.4%$164
COBRAM$398,000$390,0002.1%$302,00031.8%$263
COHUNA*$235,000$235,0000.0%$192,50022.1%$116
COLAC*$430,000$405,0006.2%$354,50021.3%$207
Copyright & Disclaimer
CORIO$495,000$466,0006.2%$402,50023.0%$253
COWES$832,500$744,50011.8%$585,00042.3%$678
CRESWICK*$538,500$517,5004.1%$417,50029.0%$332
CURLEWIS$735,000$650,00013.1%$585,00025.6%$411
DAYLESFORD$930,000$930,0000.0%$825,00012.7%$288
DELACOMBE$546,500$528,0003.5%$442,50023.5%$285
DENNINGTON*$530,500$480,00010.5%
DIMBOOLA*$199,990$193,0003.6%
DROUIN$612,000$591,0003.6%$511,00019.8%$277
DRYSDALE*$955,000$889,0007.4%$658,50045.0%$812
DUNOLLY*$375,000$305,25022.9%
EAGLEHAWK$470,000$450,0004.4%$364,25029.0%$290
EAST BAIRNSDALE*$312,500$311,0000.5%$4
EAST BENDIGO*$522,500$497,0005.1%$345,00051.4%$486
EAST GEELONG*$945,000$936,0001.0%$820,00015.2%$342
EASTWOOD*$562,000$550,0002.2%$437,00028.6%$342
ECHUCA$575,500$520,00010.7%$470,00022.4%$289
EPSOM*$560,000$516,0008.5%$433,00029.3%$348
EUROA*$450,000$450,0000.0%$430,0004.7%$55
FLORA HILL$493,000$476,0003.6%$395,00024.8%$268
FLOWERDALE*$560,000
FYANSFORD*$857,500
GEELONG$1,075,000$1,050,0002.4%$832,50029.1%$664
GEELONG WEST$915,000$890,0002.8%$811,25012.8%$284
GISBORNE$1,100,000$965,00014.0%$890,00023.6%$575
GISBORNE SOUTH*$1,720,000$1,625,0005.8%
GLENGARRY*$529,000$514,5002.8%
GLENLYON*$850,500$875,250-2.8%
GOLDEN POINT*$527,500$510,0003.4%$420,00025.6%$295
GOLDEN SQUARE$480,000$468,0002.6%$394,00021.8%$236
GROVEDALE$686,000$665,0003.2%$567,00021.0%$326
HALLS GAP*$549,500$542,5001.3%$355,00054.8%$533
HAMILTON$385,000$485,000-20.6%
HAMLYN HEIGHTS$731,000$726,5000.6%$601,50021.5%$355
HARCOURT*$680,000$608,00011.8%$537,50026.5%$390
HAZELWOOD NORTH*$825,000$616,00033.9%$573
HEATHCOTE$497,500$458,0008.6%$397,50025.2%$274
HEPBURN SPRINGS*$895,000$830,0007.8%$700,00027.9%$534
HERNE HILL*$750,000$738,0001.6%$625,00020.0%$342
HEYFIELD*$320,000$330,000-3.0%$265,00020.8%$151
HIGHTON$940,000$920,0002.2%$785,00019.7%$425
HORSHAM$360,000$339,0006.2%$226,00059.3%$367
HUNTLY*$616,500$555,00011.1%$437,50040.9%$490
INDENTED HEAD*$780,000$740,0005.4%
INVERLOCH*$1,043,000$1,008,0003.5%$760,00037.2%$775
INVERMAY PARK*$655,000$652,5000.4%$460,00042.4%$534
IRONBARK*$510,000$529,100-3.6%$395,00029.1%$315
IRYMPLE$545,000$545,0000.0%$380,00043.4%$452
JACKASS FLAT*$495,000$478,5003.4%$420,00017.9%$205
JAN JUC*$1,300,000$1,300,0000.0%$1,333,660-2.5%-$92
JUNORTOUN*$935,000$760,00023.0%$674,50038.6%$714
KANGAROO FLAT$500,050$468,5006.7%$380,00031.6%$329
KENNINGTON$570,000$535,5006.4%$479,25018.9%$249
KIALLA*$690,000$635,0008.7%$486,00042.0%$559
KILLARA*$610,000$610,0000.0%
KILMORE$590,000$560,0005.4%$485,00021.6%$288
KINGLAKE WEST*$850,000$750,00013.3%$675,00025.9%$479
KINGLAKE*$885,000$875,0001.1%$610,00045.1%$753
KOROIT*$580,000$549,0005.6%
KORUMBURRA*$495,000$485,0002.1%$480,0003.1%$41
KYABRAM*$339,500$325,0004.5%$282,50020.2%$156
KYNETON$905,000$857,5005.5%$685,00032.1%$603
LAKE GARDENS*$730,000$697,5004.7%$625,00016.8%$288
LAKE WENDOUREE*$1,112,500$970,00014.7%$822,50035.3%$795
LAKES ENTRANCE*$574,500$419,50036.9%$382,50050.2%$526
LANCEFIELD*$833,000$910,000-8.5%$682,50022.1%$412
LARA$696,000$672,0003.6%$550,00026.5%$400
LENEVA*$605,000$600,0000.8%
LEOPOLD$737,500$664,00011.1%$541,00036.3%$538
LETHBRIDGE*$932,000$947,000-1.6%
LINTON*$465,000
LOCH SPORT*$374,500$341,0009.8%$292,50028.0%$225
LONG GULLY$405,000$365,00011.0%$305,50032.6%$273
LONGFORD*$649,975$632,5002.8%$527,50023.2%$336
LONGWARRY*$590,000$580,0001.7%$457,50029.0%$363
LOVELY BANKS*$691,000$685,0000.9%$636,5008.6%$149
LUCAS$605,000$567,5006.6%$460,00031.5%$397
MAFFRA$385,000$355,0008.5%$330,00016.7%$151
MAIDEN GULLY$746,125$730,0002.2%$642,50016.1%$284
MALDON*$755,000$690,0009.4%$574,25031.5%$495
MALMSBURY*$810,000$810,0000.0%$750,0008.0%$164
MANIFOLD HEIGHTS*$914,500$896,0002.1%$820,00011.5%$259
MARONG*$640,000$600,0006.7%$465,00037.6%$479
MARYBOROUGH$365,000$350,0004.3%$279,50030.6%$234
MCKENZIE HILL*$750,000$745,0000.7%$584,00028.4%$455
MERBEIN*$321,750$311,7503.2%$240,00034.1%$224
METUNG*$565,500$495,60014.1%
MILDURA$407,000$386,2505.4%$350,00016.3%$156
MINERS REST*$580,000$552,5005.0%$448,50029.3%$360
MOE*$380,000$321,00018.4%$248,75052.8%$360
MOOROOPNA*$395,750$325,75021.5%
MORWELL$305,000$286,0006.6%$230,00032.6%$205
MOUNT CLEAR*$495,000$468,7505.6%$425,00016.5%$192
MOUNT DUNEED*$660,000$657,5000.4%
MOUNT HELEN*$617,500$597,5003.3%$530,00016.5%$240
MOUNT PLEASANT*$498,000$480,0003.8%$387,50028.5%$303
MYRTLEFORD*$568,750$545,0004.4%$380,00049.7%$517
NAGAMBIE*$587,500$535,0009.8%$435,00035.1%$418
NERRINA*$660,000$650,0001.5%$645,0002.3%$41
NEW GISBORNE*$1,175,000$865,00035.8%$760,00054.6%$1,137
NEWBOROUGH*$437,500$405,0008.0%$340,00028.7%$267
NEWCOMB*$628,500$625,0000.6%$565,00011.2%$174
NEWINGTON*$665,000$760,000-12.5%$765,000-13.1%-$274
NEWSTEAD*$632,500$570,00011.0%$550,00015.0%$226
NEWTOWN$1,200,000$1,152,0004.2%$925,00029.7%$753
NICHOLS POINT*$640,000$605,0005.8%
NICHOLSON*$672,500$637,5005.5%
NORLANE$465,000$452,0002.9%$395,00017.7%$192
NORTH BENDIGO$485,000$485,0000.0%$415,00016.9%$192
NORTH GEELONG*$755,000$613,75023.0%$536,00040.9%$600
NORTH WONTHAGGI*$595,000$472,50025.9%$437,00036.2%$433
NUMURKAH*$310,000$302,5002.5%$241,50028.4%$188
OCEAN GROVE$1,090,800$980,00011.3%$848,00028.6%$665
OUYEN*$210,000$198,0006.1%
POINT LONSDALE$1,485,000$1,340,00010.8%$888,00067.2%$1,636
PORT FAIRY*$1,295,000
PORTARLINGTON*$845,000$850,000-0.6%$802,5005.3%$116
PORTLAND$406,000$389,0004.4%$317,50027.9%$242
QUARRY HILL*$565,000$582,500-3.0%$427,50032.2%$377
QUEENSCLIFF*$1,500,000$1,450,0003.4%$1,065,53840.8%$1,190
RED CLIFFS$333,000$332,7500.1%$285,00016.8%$132
REDAN$455,000$450,0001.1%$388,75017.0%$182
RIDDELLS CREEK*$1,015,000$1,015,0000.0%$800,00026.9%$589
RIPPLESIDE*$1,255,000$1,045,50020.0%
ROMSEY*$815,000$945,000-13.8%$945,000-13.8%-$356
ROSEDALE*$456,000$380,00020.0%$265,00072.1%$523
RUTHERGLEN*$431,000
SAILORS GULLY*$459,000$450,0002.0%
SALE$440,000$415,0006.0%$375,00017.3%$178
SCARSDALE*$605,000$540,50011.9%
SEASPRAY*$489,000
SEBASTOPOL$436,000$420,0003.8%$350,00024.6%$236
SEYMOUR*$480,000$435,00010.3%$340,00041.2%$384
SHEPPARTON$440,000$405,0008.6%$340,00029.4%$274
SKIPTON*$355,000
SMYTHES CREEK*$938,000$857,5009.4%$750,50025.0%$514
SMYTHESDALE*$540,000$523,5003.2%$475,00013.7%$178
SNAKE VALLEY*$537,500$567,000-5.2%
SOLDIERS HILL$612,500$581,0005.4%$537,50014.0%$205
Source: REIV
SOUTH GEELONG*$1,110,000$1,017,5009.1%
SPRING GULLY*$620,000$565,0009.7%$531,75016.6%$242
ST ALBANS PARK*$625,000$602,5003.7%$460,00035.9%$452
ST LEONARDS*$755,000$725,0004.1%$613,25023.1%$388
STAWELL$320,000$304,5005.1%$239,00033.9%$222
STRATFORD*$425,000$407,5004.3%$350,00021.4%$205
STRATHDALE$685,000$685,0000.0%$610,00012.3%$205
STRATHFIELDSAYE$705,000$660,0006.8%$577,25022.1%$350
SWAN HILL*$375,000$375,0000.0%$333,75012.4%$113
TERANG*$360,500$380,000-5.1%$375,000-3.9%-$40
THOMSON*$600,000$585,0002.6%
TIMBOON*$470,000
TONGALA*$330,000
TOONGABBIE*$578,000$578,0000.0%$450,00028.4%$351
TORQUAY$1,370,000$1,292,5006.0%$973,00040.8%$1,088
TRAFALGAR*$517,000$525,000-1.5%$468,75010.3%$132
TRARALGON$448,000$429,0004.4%$365,00022.7%$227
TRARALGON EAST*$712,500$697,5002.2%$585,00021.8%$349
TRENTHAM*$875,000$857,5002.0%$765,00014.4%$301
VENTNOR*$922,500
VENUS BAY*$622,500$600,0003.8%$420,50048.0%$553
WALLAN$622,000$600,0003.7%$531,00017.1%$249
WALLINGTON*$1,930,000$1,815,0006.3%
WANDANA HEIGHTS*$907,500$888,5002.1%$788,00015.2%$327
WANGARATTA*$494,038$455,0008.6%$364,50035.5%$355
WARRAGUL$600,000$577,5003.9%$525,00014.3%$205
WARRNAMBOOL$590,000$570,5003.4%$455,00029.7%$370
WAURN PONDS*$820,000$760,0007.9%$753,5008.8%$182
WENDOUREE$460,000$445,0003.4%$365,00026.0%$260
WEST WODONGA$437,500$430,0001.7%$375,00016.7%$171
WHITE HILLS$529,000$437,50020.9%$383,50037.9%$399
WHITTINGTON*$505,000$470,0007.4%$425,00018.8%$219
WIMBLEDON HEIGHTS*$676,500
WINTER VALLEY$590,000$580,0001.7%$470,00025.5%$329
WODONGA$462,500$450,0002.8%$339,75036.1%$336
WONTHAGGI*$560,000$529,0005.9%$420,00033.3%$384
WOODEND$950,000$947,5000.3%$875,0008.6%$205
WURRUK*$700,000$650,0007.7%$580,00020.7%$329
WY YUNG*$477,000$575,000-17.0%$461,5003.4%$42
YACKANDANDAH*$930,000$982,500-5.3%
YALLOURN NORTH*$365,000$345,2505.7%
YARRAWONGA*$650,000$615,7505.6%$463,75040.2%$510
*Cho biết ít hơn 30 lần số bán đã được ghi nhận trong quý. Nguồn REIV

Vùng kiếm được nhiều tiền nhất trong khu vực nông thôn là Point Lonsdale, trên Bellarine Peninsula, nơi giá nhà trung bình tăng $1,636 một ngày (67.2%) lên tới $1.485 triệu đôla.

Horsham và Irymple là những vùng tốt nhất tiếp theo trong khu vực nông thôn của Victoria, vượt ra ngoài vùng hàng đầu của Melbourne, Rye của Mornington Peninsula; tăng 48% từ $807,500 lên thành $1.195 triệu đôla trong năm qua.

Sau Rye, các vùng tốt tiếp theo của Melbourne là Rosebud, tăng 32% và Kilsyth, tăng 25%. (NQ)