Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

LỄ THƯỢNG KỲ HĐTP GREATER DANDENONG 13/4/24.


THÔNG BÁO

V/v: LỄ THƯỢNG KỲ THÀNH PHỐ GREATER DANDENONG 13/4/2024.

Melbourne, ngày 2 tháng 4 năm 2024

Kính thưa:

  • Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Victoria sẽ tổ chức Lễ Thượng Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Thành Phố Greater Dandenong với chi tiết như sau:

Ngày: Thứ Bảy, 13/04/2024.

Thời gian: từ 10 giờ sáng

Địa điểm: Harmony Square, 225 Lonsdale St, Dandenong VIC

Mọi chi tiết, xin quý vị liên lạc với Nathan Nguyễn 0435 921 171 hoặc Vi Nguyễn 0430 109 199.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng xin kính mời quý đồng hương cùng nhau tham dự đông đảo.

Trân trọng kính báo và kính mời,

TM. – CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch