DANH SÁCH: Thay đổi giá trị BĐS hàng năm của mọi vùng ở Victoria

Giá trị tài sản của những ngôi nhà trong khu vực nông thôn của Victoria đang tăng vọt, với Myrtleford ở đông bắc Victoria dẫn đầu.