Sydney, Melbourne nằm trong Tốp 5 thành phố có giá nhà cao nhất thế giới

Giá nhà của Úc nằm trong số ít phải chăng nhất trên toàn cầu, với dữ liệu mới cho thấy Sydney và Melbourne nằm trong Tốp 5 thành phố có giá tối thiểu phải chăng nhất cho người mua nhà địa phương.