20/4: Úc ghi nhận 50,935 trường hợp mới & 38 tử vong


Úc đã ghi nhận 38 trường hợp tử vong và 50,935 trường hợp mới khi New South Wales và Victoria giảm bớt các hạn chế về các mối tiếp xúc gần trong hộ gia đình.

Hiện có 371,087 trường hợp nhiễm virus đang hoạt động và 3,329 người phải nhập viện với virus, trong đó 161 người đang điều trị tại khu chăm sóc đặc biệt (ICU).

Dưới đây là bản cập nhật COVID của ngày hôm nay theo từng tiểu bang và vùng lãnh thổ:

• NSW – 15 trường hợp tử vong và 15,414 trường hợp mới.

• VIC – 14 trường hợp tử vong và 10,628 trường hợp mới.

• QLD – 6 trường hợp tử vong và 8,995 trường hợp mới.

• SA – 2 trường hợp tử vong và 4,256 trường hợp mới.

• NT – 1 trường hợp tử vong và 594 trường hợp mới.

• WA – không có tử vong và 8,080 trường hợp mới.

• TAS – không có tử vong và 1,819 trường hợp mới.

• ACT – không có tử vong và 1,180 trường hợp mới. (NQ)