DANH SÁCH: Giá nhà giảm từ đỉnh cao khi thị trường BĐS có dấu hiệu hạ nhiệt tại Victoria

Liệu sự bùng nổ bất động sản do Covid-19 gây ra có kết thúc ở khu vực nông thôn của Victoria? Hãy xem 33 thị trấn và vùng của tiểu bang Victoria, những nơi có giá nhà trung bình đã giảm so với mức đỉnh của chúng.