Thursday, November 30, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Chủ Nhật này, 18/9, tôi đi bầu…


(QUẢNG CÁO)

Tôi sẽ cầm theo cả bằng lái lẫn thẻ Medicare như BTC yêu cầu. Và, như BTC đã thông báo, ở Springvale tôi sẽ đến chùa Hoa Nghiêm chứ không phải 1 phòng mạch.

Tôi sẽ bầu cho liên danh Phục Hồi do bà Nguyễn Diệp làm thụ ủy để – dù họ tốt hay xấu – đề tài giới trẻ lãnh đạo trở thành đề tài then chốt từ nay trở đi”. Đoàn Việt Trung, một cử tri.

“Đi bầu chi vậy? Lâu nay không đi bầu, có sao đâu!”

Nếu ai nói như trên, thì tôi sẽ hỏi “Có thật là không sao?“

Sau mười mấy năm, lần này có 2 liên danh ra ứng cử BCH Cộng đồng Victoria. Đã từng phục vụ trong BCH Liên bang trong 3 nhiệm kỳ 2000-2005, nên tôi hiểu và quý trọng tinh thần dấn thân của họ.

Tôi sẽ vui dù ai đắc cử, nhưng sẽ bầu cho liên danh Phục Hồi để đề tài giới trẻ lãnh đạo trở thành đề tài then chốt từ nay trở đi. Dưới đây, tôi xin giải thích bằng cách tóm tắt các trao đổi với thân hữu:

Dù ai đắc cử, dù họ tốt hay xấu, thì vẫn tốt

-“Anh Trung, anh có quen ai trong liên danh Phục Hồi không?” Dạ không quen ai. Tôi đã nghe nhiều lời khen chê về cả 2 liên danh. Khi đến nghe họ trình bày, tôi thấy được nhiều ưu điểm và vài khuyết điểm của cả 2 liên danh.

-“Nếu anh lên tiếng ủng hộ, mai mốt họ làm gì sai. anh sẽ bị tiếng xấu lây đó!” Dù ai đắc cử, dù họ tốt hay xấu, dù họ giữ lời hứa hay thất hứa, thì vẫn tốt.

Giới trẻ phải lãnh đạo, đừng mãi làm phó

-“Sao vậy?” Có 3 trường hợp. 1 là liên danh kia đắc cử – thì họ có thể đoán là đáng lẽ số phiếu sẽ cao hơn nếu phải chi họ có kế hoạch giới trẻ lãnh đạo. 2 là liên danh Phục Hồi đắc cử và giữ lời hứa – thì tốt lắm. 3 là liên danh Phục Hồi đắc cử nhưng thất hứa – thì trên công luận trong 3 năm tới, nhiều người sẽ thúc dục họ giữ lời hứa tổ chức các khóa đào tạo giới trẻ lãnh đạo, và kỳ bầu cử 2025 sẽ chất vấn tại sao liên danh của họ không do người trẻ lãnh đạo như đã hứa năm 2022. Vậy, trong cả 3 trường hợp, từ 2025 trở đi đề tài giới trẻ lãnh đạo sẽ vươn lên, từ chỉ là 1 trong nhiều đề tài, lên làm đề tài then chốt.

-“Anh đăng Thư ngỏ với mục đích gì?” Đối tượng của tôi là những ai đồng ý rằng thế hệ trẻ phải lên lãnh đạo vì chúng ta sắp về vườn – năm 2025 thì tôi 70 tuổi rồi. Tôi ngỏ với họ với tư cách cá nhân một cử tri chứ không phải hội đoàn.

Mục đích là làm sao cho từ kỳ bầu cử 2025 các bạn trẻ sẽ lãnh đạo phần lớn các liên danh chứ không chỉ làm phó.

Đoàn Việt Trung