Tuesday, June 25, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Úc thúc đẩy tăng đáng kể dân số khu vực nông thôn


Một số công ty lớn nhất của Úc đang hỗ trợ thúc đẩy gia tăng đáng kể dân số khu vực nông thôn ở Úc trong thập kỷ tới.

Các ngân hàng Commonwealth và National Australia, cùng với Woolworths và Australia Post là một trong những doanh nghiệp hỗ trợ mục tiêu 11 triệu người sống bên ngoài thành phố vào năm 2032.

Dân số bên ngoài các thành phố lớn của Úc dự kiến ​​sẽ tăng từ 9.5 triệu người vào năm 2021 lên thành 10.5 triệu trong một thập kỷ.

Thúc đẩy để tăng đáng kể dân số khu vực nông thôn ở Úc.

Viện Khu vực nông thôn của Úc đang kêu gọi tăng dân số 500,000 người so với những dự đoán đó, mà họ lập luận rằng sẽ mang lại lợi ích kinh tế $13.8 tỷ đôla cho quốc gia vào năm 2032. (NQ)