Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Nói Ngôn ngữ của Tôi (Người Khuyết tật): Hành trình Đa văn hóa để Hòa nhập và Nâng cao Năng lực


Nói Ngôn ngữ của Tôi (Người Khuyết tật) là một sáng kiến quốc gia mang tính đột phá bao gồm các cuộc phỏng vấn qua thu âm với những người Úc có nền văn hóa đa dạng chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm và lời khuyên thực tế về cách sống tốt với khuyết tật. Thông qua các cuộc phỏng vấn bằng hơn 20 ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt, chuỗi podcast này nêu bật những trải nghiệm, kỹ năng và tài năng của người khuyết tật trên khắp nước Úc. Chương trình mang đến một nền tảng cho những người thuộc cộng đồng di dân và người tị nạn bị khuyết tật và nhằm mục đích thúc đẩy sự hòa nhập, thách thức những định kiến và quan niệm sai lầm, đồng thời tạo ra một cộng đồng hội nhập và được công nhận hơn.

Hội đồng Các Cộng đồng Dân tộc Victoria (Ethnic Communities’ Council of Victoria, ECCV) tự hào tham gia dự án và giúp thu thập những câu chuyện liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, chẳng hạn như sở thích, đam mê, học tập, việc làm và các mối quan hệ, thể hiện những điểm mạnh và quan điểm riêng của mỗi người kể chuyện và tôn vinh sự đa dạng trong trải nghiệm của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Catherine và Ly thảo luận về sự sáng tạo đã thay đổi cuộc sống của họ như thế nào, cũng như vai trò quan trọng của nghệ thuật và âm nhạc trong việc nâng cao sức khỏe an sinh của họ.

Một podcast khác mô tả về Thi, một nhân viên điều hành tại Tổ chức Người khuyết tật Đa dạng (Diversity and Disability Alliance, DDA), nhấn mạnh lợi ích của các nhóm hỗ trợ đồng đẳng trong việc cung cấp thông tin và khóa học đa dạng cho người khuyết tật. Jenny Võ, quản lý chương trình “Telelink” của Vision Australia, giải thích cách chương trình kết nối mọi người trên toàn quốc qua điện thoại hoặc trực tuyến, thúc đẩy các cuộc trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau. Cuộc phỏng vấn khuyến khích sự tham gia vào các chương trình và tổ chức như vậy, nêu bật vai trò của cộng đồng trong việc tạo ra môi trường hội nhập cho người khuyết tật.

Nói Ngôn ngữ của Tôi (Người Khuyết tật) đã được thực hiện thông qua nguồn tài trợ từ Bộ Dịch vụ Xã hội Liên bang. Được Hội đồng Cộng đồng Dân tộc New South Wales chủ trì, chương trình này thể hiện sự hợp tác lịch sử giữa tất cả các Hội đồng Cộng đồng Dân tộc và Đa văn hóa của các Tiểu bang và vùng Lãnh thổ trên khắp nước Úc.

Hãy nghe một bài trong các bài phỏng vấn chọn lựa bằng tiếng Việt trên 3ZZZ https://www.3zzz.com.au/shows/speakmylanguage/ hoặc khám phá tất cả các podcast và câu chuyện trên trang mạng Nói ngôn ngữ của Tôi (Người Khuyết tật) tại đây: https://speakmylanguage.com.au

Để tìm hiểu thêm về công việc của ECCV, hãy truy cập https://eccv.org.au/multicultural-disability-hub/