Sunday, May 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Hạ viện có dự luật để Úc giận cá (Hà Nội) chém thớt (dân VN), VOICE Australia đề nghị Thượng viện điều chỉnh luật


Bản Tin VOICE Australia 10/4/2024 – Trong Bản Đệ trình nộp Thượng viện hôm nay, VOICE Australia đề nghị Thượng viện hãy điều chỉnh dự luật Migration Removals để người dân Việt không bị vạ lây nếu nhà nước CSVN làm Úc giận.

Dự luật Migration Removals nói trên, cuối tháng 3/2024 đã được đảng cầm quyền và đảng đối lập cùng nhau thông qua ở Hạ viện, và hiện đang được Thượng viện xem xét. Dự luật này nói rằng ai chống lại khi chính phủ Úc muốn bắt họ phải hồi hương thì sẽ bị án tù từ 1 đến 5 năm, và chính quyền của nước nào không nhận về thì Úc sẽ ngưng cấp visa cho bất cứ công dân nào của nước đó được vô Úc.

HÌNH: Ở trang bìa của Bản Đệ trình nộp Thượng viện, VOICE Australia đặt câu hỏi “Đã có ai bị đàn áp sau khi bị Úc đưa về nước chưa?”, và ở trang trong thì trả lời: Có, chúng tôi đã nói chuyện với một số người từng bị CSVN bỏ tù vì vượt biển, bị cai tù đánh què chân, và con em bị nhà nước bêu xấu ở trường học. Một số đã vượt biển lần nữa, sau khi họ đến Indonesia thì chúng tôi đã góp phần giúp họ đi định cư ở Canada. Cuốn sách “Vietnam’s Modern Day Boat People” đã vừa được xuất bản để trưng ra bằng chứng”.

VOICE Australia nói rằng nếu nhà nước CSVN làm mà người dân Việt phải chịu thì quá bất công, vì nhà nước này không đại diện cho dân. Người dân VN đã bị lấy mất quyền bầu chọn chính quyền trong các cuộc bầu cử công bằng và tự do.

Thay vi giận cá Đảng CSVN chém thớt người dân Việt, thì Úc có thể gây áp lực trực tiếp lên đảng cầm quyền. Bản Đệ trình của VOICE Australia đưa ra vài thí dụ: Một là Úc ngừng những khoản viện trợ cho các bộ sở của chế độ (nhưng vẫn tiếp tục những khoản viện trợ nhân đạo giúp người dân). Hai là Úc bỏ phiếu chống việc CSVN muốn được giữ ghế trong Hội đồng Nhân quyền của LHQ.

Về những người di dân hoặc tầm trú bị viên chức Úc tố cáo là chống lại khi Úc muốn họ hồi hương – thí dụ, bằng cách không ký đơn xin passport của VN -thì VOICE Australia viết rằng lời tố cáo này có ý nghĩa trầm trọng vì có thể dẫn đến án tù, do đó phải cho họ được quyền nộp đơn yêu cầu tòa án cứu xét.

Lời của Thượng viện mời gọi mọi người mọi nhóm ở Úc góp ý kiến về Dự luật Migration Removals, được đăng ở đây:
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/MigrationAmendment24

VOICE Australia