Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

JobSeeker, Trợ cấp Pension được tăng cao nhất trong nhiều năm

Hơn 5 triệu người Úc sẽ nhận được mức tăng các khoản trợ cấp an sinh xã hội của họ từ tuần tới khi Chính phủ Liên bang đưa ra mức tăng lớn nhất trong 7 năm.

Hàng triệu người Úc sẽ được hưởng lợi từ việc Chính phủ Liên bang tăng cường chi trả an sinh xã hội cho họ từ tuần tới.

Trợ cấp Age Pension, Carer Payment (trợ cấp dành cho người chăm sóc) và Disability Support Pension (trợ cấp cho người khuyết tật) sẽ tăng $14.80 đôla mỗi hai tuần lên thành $967.50 đôla và các cặp đôi sẽ nhận được thêm $22.40 đôla mỗi hai tuần, cộng lại là $1,458.60 đôla —mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2014.

Từ ngày 20 tháng 9 —JobSeeker và các phúc lợi khác sẽ tăng $8.70 lên thành $638.30 mỗi hai tuần cho những người độc thân không có con và Parenting Payment Single sẽ tăng $11.90 lên thành $874.10.

Tổng trưởng Gia đình và Dịch vụ Xã hội Anne Ruston (Hình New Daily).

Tỷ lệ phụ cấp (JobSeeker và các khoản trợ cấp liên quan) —đã tăng mạnh nhất trong 30 năm vào tháng 4 khi tỷ lệ cơ bản được tăng thêm $50 mỗi hai tuần, phát ngôn viên của Tổng trưởng Gia đình và Dịch vụ Xã hội Anne Ruston cho biết.

“Chỉ số các khoản trợ cấp trong hệ thống an sinh xã hội được tính toán dựa trên một công thức trong luật an sinh xã hội được thiết kế để đảm bảo các khoản trợ cấp bắt kịp với chi phí sinh hoạt và mức sống của cộng đồng”, phát ngôn viên của Bộ trưởng Ruston nói với Sky News Australia.

“Trong giai đoạn đầu của đại dịch, giá cả đi ngang đã ảnh hưởng đến chỉ số, khi nền kinh tế mở cửa trở lại, giá bắt đầu tăng và do đó, sự gia tăng này bảo đảm những người nhận trợ cấp duy trì sức mua của họ”.

“Điều này đang đưa tiền vào túi của tất cả những người Úc sống dựa vào hệ thống an sinh xã hội của chúng ta và đặc biệt là những người Úc lớn tuổi”, Bộ trưởng Ruston cho biết trong một tuyên bố.

“Nó được xây dựng dựa trên khoản trợ cấp  hỗ trợ kinh tế $2,000 mà Chính phủ Morrison đã cung cấp cho những người hưu trí trong thời kỳ đại dịch và $50 đôla mỗi hai tuần thường xuyên tăng lên đối với JobSeeker và các khoản trợ cấp liên quan”.

Hiện có khoảng 2.58 triệu người Úc đang hưởng tiền trợ cấp Age Pension, 756,000 người đang hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật và 977,500 người đang nhận trợ cấp JobSeeker.

Tỷ lệ trợ cấp tiền Pension và những trợ cấp khác được điều chỉnh hai lần một năm vào tháng Ba và tháng Chín. (NQ)