Thursday, November 30, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

SEMVAC: Bấm đây coi video ngắn một vài phút để biết luật thông dụng

Dịch vụ lấy tiền nhưng không ký hợp đồng, rồi họ không làm được việc (1 PHÚT) | SEMVAC TALKS
Tôi muốn Tòa bỏ lệnh cấm, để con tôi được về thăm tôi (3 PHÚT) | SEMVAC TALKS
Làm “hôn khế”, tức thỏa ước trước hôn nhân về tài sản (2 PHÚT) | SEMVAC TALKS
“Tôi sẽ trả tiền nhà trễ”- chỉ nói miệng là đủ? SEMVAC Talks hỏi LS Nguyễn Tấn Hải (30 GIÂY) | SEMVAC TALKS
Nơi tôi làm việc, họ trả tiền trễ hoặc trả thấp quá (2 PHÚT) | SEMVAC TALKS
Chia tài sản ra sao nếu chia tay? (7 PHÚT) | SEMVAC TALKS
Làm di chúc (4 PHÚT) | SEMVAC TALKS

Và nhiều video khác nữa

Mỗi video, SEMVAC hỏi LS Nguyễn Tấn Hải 1 câu về luật hữu ích cho cuộc sống, dựa trên các việc thực tế mà dịch vụ SEMVAC Helps đã giúp cả ngàn thân chủ nhiều năm qua.

Nếu cần giúp đỡ miễn phí về mọi đề tài lớn nhỏ, khi quý vị đến văn phòng SEMVAC các thiện nguyện viên sẽ giúp trực tiếp hoặc hướng dẫn đến các chuyên gia.

SEMVAC được Victoria Law Foundation tài trợ dự án video này

SEMVAC là Hội Đồng do nhiều hội đoàn người Việt ở đông nam Melbourne thành lập để phục vụ chung

SEMVAC: Hội Đồng Các Tổ Chức Việt Nam Đông Nam Melbourne

SEMVAC: South Eastern Melbourne Vietnamese Associations’ Council Inc.

https://www.facebook.com/Semvac

Điện thoại 0472-736822 (0472-SEMVAC), (03) 8510 0481