Monday, December 11, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

SEMVAC thông báo: Nếu RAT nói bạn dương tính Covid, hãy cho Bộ Y tế biết


Chúng ta cần phải cho Bộ Y tế biết, vừa để họ giúp chúng ta nếu cần, vừa để họ đếm thống kê chính xác.

Báo bằng cách gọi điện nói chuyện bằng tiếng Việt, hoặc viết online:

CÁCH 1 -GỌI 1800 675 398

Xin làm các bước sau đây:

1. Sau khi máy nói được 10 giây, thì máy sẽ nói “If you want an interpreter, press 1”, bạn bấm nút số 1,

2. Sau khi nói thêm 50 giây, máy sẽ hỏi “which language”, bạn nói “Vietnamese”,

3. Nghe xong, máy sẽ hỏi lại để xác nhận, “Vietnamese, right?”, bạn nói “Yes”,

4. Rồi bạn đợi để máy nổi đến dịch vụ thông ngôn. Khi người thông ngôn xuất hiện thì bạn cho họ biết bạn muốn báo kết quả RAT,

5. Sau đó, họ sẽ hỏi những chi tiết cần thiết như ngày nào làm RAT dương tính, tên, ngày sanh, địa chỉ,..

CÁCH 2 -ONLINE Ở dhvicgovau.powerappsportals.com/rapid-antigen-test

1. Bạn tự làm hoặc nhờ người khác (thân nhân, TNV SEMVAC,..) đều được

2. Trang mạng cũng hỏi các chi tiết như trong bước 5 trên đây.