SEMVAC: Tết Trung Thu-Lantern Festival, Sun 11/9 @3-7pm

Tết Trung Thu do SEMVAC tổ chức năm nay sẽ đông vui và nhiều sự kiện hơn, sau 2 năm đại dịch COVID-19.