Saturday, February 24, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Chính phủ Victoria tặng mỗi căn hộ $250, SEMVAC giúp làm đơn miễn phí


Để được số tiền $250 này:

KHÔNG CẦN

Không cần có thẻ Health Care, Pension, v.v.

Không cần có quốc tịch Úc

Không cần làm hẹn nếu đến VP SEMVAC nhờ làm đơn (coi bản đồ ở đây)

Nếu trước đây đã được $250 vì có thẻ Health Care v.v., thì bây giờ vẫn được thêm $250 này

CẦN

Xin cầm theo tờ giấy hoặc PDF hoá đơn điện

Người đứng đơn phải có tên trên hoá đơn

Cần có địa chỉ email của mình, hoặc của bất cứ người nào mà mình quen biết và đồng ý

Nên có số tài khoản. Nếu không có thì chính phủ Victoria gởi ngân phiếu $250 đến nhà

Làm đơn trước ngày 30/06/2023

VP SEMVAC Thứ Hai-Thứ Sáu 9g30-4g30, Thứ Bảy 9g30-2g

VP SEMVAC ở trong Burden Park (góc đường Springvale và Heatherton, đối diện McDobalds)

CHƯƠNG TRÌNH “$250 Power Saving Bonus”

này nhằm giúp trang trải phí tổn cuộc sống, và khuyến khích mọi căn hộ nghĩ đến việc so sánh giá, để gia tăng sự cạnh tranh giữa các công ty điện. 

THAM KHẢO

Để tự mình làm đơn online: compare.energy.vic.gov.au

Để đọc khoảng 60 câu Hỏi Đáp: compare.energy.vic.gov.au/psb-faq