Sunday, April 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Nguyễn Quang Duy: Nghĩ gì về việc bỏ Chương VI khỏi Nội Quy 2019?


Nguyễn Quang Duy

Vào ngày 30/7/2022, ông Nguyễn Văn Bon cựu chủ tịch Cộng Đồng đã tổ chức 1 cuộc họp nhằm “Tu chính bản nội quy năm 2019 (vì không hội đủ số người hiện diện)”. Đáng tiếc, cuộc họp do ông Bon tổ chức đã không mang lại quyết định tu chính Bản Nội Quy này. Nhưng nhờ đó chúng ta mới rõ là bà Nguyễn Phượng Vỹ cựu chủ tịch Cộng Đồng đã vi phạm điều 24 của bản Nội Quy năm 2012 khi thông qua Bản Nội Quy 2019.

Điều 24 bản Nội Quy năm 2012 quy định: “Các biểu quyết trong tất cả các Đại Hội chỉ có hiệu lực khi số thành viên tham dự tối thiểu là 50 người.” Đại Hội Tu Chính 2019 do bà Nguyễn Phượng Vỹ triệu tập vào ngày 29/6/2019 chỉ có 12 người tham dự, nhưng vẫn được tiến hành để đưa Chương VI vào bản Nội Quy nhằm tiến hành các thủ tục thành lập công ty Viện Bảo Tàng.

Hơn 1 năm nay nhiều người đã yêu cầu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2022-25 tổ chức một cuộc họp để các thành viên quyết định “Giữ hay bỏ Chương VI của Nội Quy 2019”.

Nhưng không rõ vì lý do gì sau khi Ban Chấp Hành ra Thông Báo triệu tập Đại Hội vào 2 giờ chiều ngày 17/12/2023 thì sau đó ít hôm Công Ty Viện Bảo Tàng cũng dời cuộc họp của họ từ ngày 26/11 sang ngày 16/12/2023.

Nhiều người liên lạc với chúng tôi hỏi “Có phải Công Ty Viện Bảo Tàng thay đổi ngày tổ chức để vận động những người còn ủng hộ họ tham dự bỏ phiếu giữ Chương VI của Nội Quy 2019?” Câu trả lời là chúng tôi không biết vì đó là chuyện nội bộ của Công ty Viện Bảo Tàng.

Hôm qua ngày 22/11/2023, Tivi Tuần San Online đã phỏng vấn tôi với câu hỏi tôi “nghĩ gì về sự việc này?” nên xin viết lại câu trả lời để quý vị tham khảo.

Câu hỏi 2. Công ty Viện Bảo Tàng dời buổi họp của họ sang tháng 12, chỉ một ngày trước Đại hội Bất thường của Cộng Đồng. Anh nghĩ gì về sự việc này?

Trả lời: Thưa anh Hồng Anh và thưa quý vị,

Vì công ty Viện Bảo Tàng đã hoàn toàn độc lập với Cộng Đồng nên theo chúng tôi suy nghĩ việc bỏ Chương VI có lợi cho mọi phía Cộng Đồng, Công Ty Viện Bảo Tàng và cả bà Nguyễn Phượng Vỹ nữa.

Tôi và luật sư Nguyễn Tân Hải đã nhiều lần cho mọi người biết là theo lời cố vấn của Công ty luật bà Nguyễn Phượng Vỹ “có thể” lập Công ty Viện Bảo Tàng mà không cần phải đưa Chương VI vào bản Nội Quy 2012. Nghĩa là đứng về mặt pháp lý bà Phượng Vỹ có quyền lập công ty Viện Bảo Tàng. Tôi dùng chữ “có thể” ở đây vì chỉ có tòa án mới có quyền quyết định là bà Vỹ có quyền này.

Nếu còn Chương VI thì mọi người đều còn nghĩ đến việc bà Nguyễn Phượng Vỹ đưa Chương VI vào bản Nội Quy một cách bất hợp lệ sẽ nhiều người vẫn nghĩ đến việc tranh chấp để dành lại Dự Án Xây Dựng Viện Bảo Tàng. Bỏ được Chương VI là việc làm đầu tiên để Ban Chấp Hành tu chính lại Nội Quy cho hoàn chỉnh và thích ứng với hoàn cảnh hiện nay.

Phía bà Phượng Vỹ và Công Ty Viện Bảo Tàng nhiều lần công khai tuyên bố Công Ty hoàn toàn độc lập với Cộng Đồng. Vì thế theo chúng tôi suy nghĩ họ nên khuyến khích những người còn ủng hộ họ tham dự Đại Hội Bất Thường và đồng ý với Ban Chấp Hành bỏ Chương VI khỏi bản Nội Quy.

Nhưng nếu bà Nguyễn Phượng Vỹ hay Công ty Viện Bảo Tàng không đồng quan điểm với chúng tôi, nếu họ vận động người đến tham dự và bỏ phiếu giữ Chương VI thì mọi việc lại như cũ.

Như mọi người đã biết cuối tháng 5/2023 Ban Chấp Hành đã bổ nhiệm luật sư Nguyễn Tân Hải vào Ban Quản Trị Công Ty Viện Bảo Tàng nhưng phía công ty đã không trả lời thư bổ nhiệm.

Việc công ty Viện Bảo Tàng không trả lời thư bổ nhiệm cho thấy chính họ đã vi phạm nội quy của Công Ty, và cho thấy họ cũng chẳng coi nội quy của họ ra gì và Cộng Đồng không còn quyền hạn gì đối với công ty Viện Bảo Tàng.

Trách nhiệm đi đôi với quyền hạn, bởi vậy, Ban Chấp Hành đã ra thông báo hoàn toàn không có trách nhiệm những gì công ty Viện Bảo Tàng làm. Họ làm họ chịu trách nhiệm trước đồng hương, trước dư luận báo chí Úc và trước pháp luật Úc.

Ban Chấp Hành chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm như gây quỹ Hội Chợ Tết ngày 16/12/2023, tổ chức Hội Chợ Tết vào hai ngày 17 và 18/2/2024 tại Công Viên Footscray, phải lên chương trình vận động tu bổ Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, vận động để có đất có tiền xây một Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, và lên Chương Trình Kỷ Niệm 50 Năm Người Việt Định Cư tại Úc.

Việc bỏ Chương VI giúp Ban Chấp Hành tập trung vào những việc phải làm nói trên. Vì thế chúng tôi kêu gọi mọi người tham dự Đại Hội Bất Thường ngày Chủ Nhật 17/12/2023 sắp tới từ 2-4 giờ chiều tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Sau khi kết thúc Đại Hội, Ban Phụ Nữ xin thân mời quý vị ở lại thưởng thức bữa ăn nhẹ và văn nghệ đón mừng Giáng Sinh và Năm Mới.

Quyết định giữ hay bỏ Chương VI Nội Quy 2023 tùy thuộc vào những thành viên tham dự.

Nguyễn Quang Duy

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria