Monday, May 27, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Họp Đại Hội Bất Thường giữ hay bỏ Chương VI Nội Quy 2019


THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

V/v: Họp Đại Hội Bất Thường giữ hay bỏ Chương VI Nội Quy 2019

Melbourne, ngày 15 tháng 11 năm 2023

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Điều 24 bản Nội Quy năm 2012 của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria quy định: “Các biểu quyết trong tất cả các Đại Hội chỉ có hiệu lực khi số thành viên tham dự tối thiểu là 50 người”.

Đại Hội Tu Chính Nội Quy năm 2019 được Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2019 triệu tập ngày 29/6/2019 chỉ có 12 người tham dự, nhưng vẫn được tiến hành để đưa Chương VI vào bản Nội Quy nhằm tiến hành các thủ tục thành lập công ty Viện Bảo Tàng. Việc thông qua Nội quy năm 2019 như vậy là vi phạm điều 24 của bản Nội Quy năm 2012.

Đến năm 2021, Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2019-22 chuyển toàn bộ Dự Án Xây Dựng Trung Tâm Văn Hóa Việt Úc và Bảo Tàng sang cho công ty Viện Bảo Tàng. Từ đó công ty Viện Bảo Tàng hoàn toàn độc lập với Cộng Đồng. Và sau hơn 4 năm thành lập với chi tiêu được biết lên tới cả triệu Úc Kim, công ty vẫn chưa tìm được một mảnh đất để xây Viện Bảo Tàng.

Việc làm của các Ban Chấp Hành tiền nhiệm gây rất nhiều tranh cãi, chia rẽ và xáo trộn trong Cộng Đồng, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến từ các thành viên là cần hủy bỏ bản Nội Quy bất hợp lệ năm 2019 để quay trở lại sử dụng bản Nội Quy đã thông qua năm 2012.

Theo sự cố vấn của Victoria Consumer Affairs vì sự việc đã xảy ra cách đây hơn 4 năm, trải qua 2 nhiệm kỳ 2016-19 và 2019-22, nên Ban Chấp Hành nhiệm kỳ này cần phải triệu tập một đại hội bất thường với trên 50 thành viên tham dự và cần ¾ số thành viên tham dự quyết định hủy bỏ Nội Quy năm 2019. Vì thế chúng tôi kêu gọi quý vị tham dự Đại Hội được tổ chức vào:

• Lúc: 2-4 giờ chiều

• Ngày: Chủ Nhật, 17/12/2023

• Tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, số 90 Knight Avenue, Sunshine North.

Quyết định hủy bỏ Chương VI, Nội Quy 2019 quay trở lại sử dụng bản Nội Quy đã thông qua năm 2012 sẽ giúp cho Cộng Đồng chúng ta dễ dàng vạch phương hướng để lên kế hoạch vận động Chính Phủ tài trợ và xin đất để xây một Trung Tâm Văn Hóa và Bảo Tàng Thuyền Nhân.

Xin lưu ý chỉ có công dân Úc gốc Việt, thường trú tại Victoria và phải tôn trọng Nội Quy với biểu tượng cờ Vàng (Việt Nam Cộng Hòa) mới có quyền tham dự Đại Hội và biểu quyết.

Sau khi kết thúc Đại Hội, Ban Phụ Nữ xin thân mời quý vị ở lại thưởng thức bữa ăn nhẹ và văn nghệ đón mừng Giáng Sinh và Năm Mới.

Sự hiện dịên của quý vị rất cần thiết cho sự thành công của Đại Hội.

Xin trân trọng thông báo và kính mời.

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch