Đại Lễ Phật Đản 2647 và Lễ Tưởng Niệm 60 Năm (1963-2023) Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để Bảo Tồn Đạo Pháp

Quả thật vậy, mỗi năm vào ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch, người con Phật khắp nơi hân hoan đón mừng ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, để tưởng nhớ và kỷ niệm về sự xuất hiện của Ngài, mang ánh sáng Chánh Pháp giúp đẩy lùi bóng tối vô minh, khai mở con đường sáng, đưa chúng sanh đến bến bờ an vui giải thoát.

Đọc Thêm

Thủ Hiến Victoria Daniel Andrews chờ đợi quyết định của tòa án, nhưng lúc nào ông cũng muốn giúp đỡ cho CĐNVTD-VIC

Được ông Nguyễn Hồng Anh chủ bút báo TiVi Tuần San online và Luật sư Nguyễn Tân Hài phỏng vấn, ngày 26/4/2023 Thủ Hiến Victoria Daniel Andrews cho biết ông đã được cố vấn là Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đang khởi kiện để đòi lại Dự án Trung Tâm Sinh Hoạt Văn Hoá Việt Úc và Bảo Tàng.

Đọc Thêm