Wednesday, June 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Hạ viện có dự luật để Úc giận cá (Hà Nội) chém thớt (dân VN), VOICE Australia đề nghị Thượng viện điều chỉnh luật

Bản Tin VOICE Australia 10/4/2024 – Trong Bản Đệ trình nộp Thượng viện hôm nay, VOICE Australia đề nghị Thượng viện hãy điều chỉnh dự luật Migration Removals để người dân Việt không bị vạ lây nếu nhà nước CSVN làm Úc giận.

Đọc Thêm

Nói Ngôn ngữ của Tôi (Người Khuyết tật): Hành trình Đa văn hóa để Hòa nhập và Nâng cao Năng lực

Nói Ngôn ngữ của Tôi (Người Khuyết tật) là một sáng kiến quốc gia mang tính đột phá bao gồm các cuộc phỏng vấn qua thu âm với những người Úc có nền văn hóa đa dạng chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm và lời khuyên thực tế về cách sống tốt với khuyết tật.

Đọc Thêm