Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Văn Nghệ Dạ Vũ Gây Quỹ Hội Chợ Tết Giáp Thìn 2024 và ghi danh gian hàng.


THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

V/v: Văn Nghệ Dạ Vũ Gây Quỹ Hội Chợ Tết Giáp Thìn 2024 và ghi danh gian hàng.

Melbourne, ngày 19 tháng 11 năm 2023

Kính thưa quý vị:

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
  • Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,
  • Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,
  • Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành xin thông báo cùng quý vị Hội Chợ Tết 2024 sẽ được tổ chức tại công viên Footscray, vào hai ngày 17 và 18 tháng 2 năm 2024.

Hội Chợ Tết 2024 lấy chủ đề là “Nhớ về Sài Gòn” để nhớ lại những ngày tháng thanh bình tại miền Nam Việt Nam và lý do sau 30/4/1975 người Việt chúng ta phải bỏ nước ra đi.

Chủ đề “Nhớ về Sài Gòn” là dịp để chúng ta nhắc nhở nhau, kể cho con cháu, cho những người mới định cư tại Úc những khó khăn và thành quả gặt hái được từ những ngày đầu định cư trên xứ người, cũng để chúng ta sửa soạn cho Chương Trình Kỷ niệm 50 Năm Người Việt định cư tại hải ngoại, 1975-2025.

Nhằm hỗ trợ Ban Tổ Chức có đủ tài chánh tổ chức Hội Chợ Tết 2024, chúng tôi xin kính mời quý vị tham dự buổi Văn Nghệ Dạ Vũ gây quỹ với giá vé $60 vào tối Thứ Bảy 16/12/2023 tại Happy Receptions, số 199 Sunshine Rd, Tottenham Vic 3012. Để đặt bàn và mua vé xin quý vị liên lạc với cô Thụy Kim điện thoại số 0422 886 128 hay bà Kim Hương 0422 064 565.

Quý vị mạnh thường quân cũng có thể đóng góp trực tiếp vào trương mục Cộng Đồng CBA 063 132 1105 8306.

Việc ghi danh mướn gian hàng, bảo trợ Hội Chợ Tết hay muốn biết thêm thông tin về Hội Chợ Tết 2024 xin quý vị liên lạc với Hải Phạm điện thoại số 0403 542 254 hay email haipham.vca@gmail.com.

Xin xem Thông Báo đính kèm, kính mời quý vị và kính thư,

TM. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch