Tuesday, May 21, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

VIDEO: Họp khoáng đại ngày 11/11/2023 về những việc đã xảy ra tại tiểu bang Victoria


Xin kính chuyển quý vị 2 phần trên trang Facebook & YouTube Hướng Dương tường trình cuộc họp khoáng đại ngày Thứ Bảy 11/11/2023 lúc 2pm để Ban chấp hành CĐNVTD tại Victoria và Hội Đồng Cố Vấn & Giám Sát tường trình về những sinh hoạt và báo cáo tài chánh đến đồng bào.

Quý vị không cần có Facebook cũng có thể vào theo dõi. Cuộc họp gồm 2 phần tường trình để quý vị rõ sự thực với bằng chứng hẳn hòi trái với những điều mà ông Nguyễn Việt Long và nhóm Xã Hội Dân Sự gây xôn xao trên mạng mấy tháng qua.

Thân mến

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch BCH-CĐNVTD-VIC

YOUTUBE

PART 1: Họp khoáng đại để Ban chấp hành CĐNVTD Vic và Hội Đồng CV & GS tường trình sinh hoạt và tài chánh | Hướng Dương
PART 2: Phần hỏi đáp cho cuộc họp khoáng đại ngày 11/11/2023 | Hướng Dương

FACEBOOK

PART 1: Cuộc họp khoáng đại ngày 11/11/2023 lúc 2pm để Ban chấp hành CĐNVTD Vic và Hội Đồng Cố Vấn & Giám Sát tường trình về những sinh hoạt và báo cáo tài chánh đến đồng bào.

https://www.facebook.com/100012130993807/videos/324514280307211/?mibextid=PvxIeS

PART 2: Cuộc họp khoáng đại ngày 11/11/2023 lúc 2pm để Ban chấp hành CĐNVTD Vic và Hội Đồng Cố Vấn & Giám Sát tường trình về những sinh hoạt và báo cáo tài chánh đến đồng bào.

https://www.facebook.com/100012130993807/videos/229433983333083/?mibextid=PvxIeS