Văn Nghệ Dạ Vũ Gây Quỹ Hội Chợ Tết Giáp Thìn 2024 và ghi danh gian hàng.

Ban Chấp Hành xin thông báo cùng quý vị Hội Chợ Tết 2024 sẽ được tổ chức tại công viên Footscray, vào hai ngày 17 và 18 tháng 2 năm 2024.