Tuesday, December 12, 2023

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Phóng Sự Bằng Hình: Chương Trình Gây Quỹ của VMA ngày Chủ Nhật 25/9


Hình ảnh Bùi Quốc Hùng, VMA.

Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu –Vietnamese Museum Australia vào lúc 6:30pm ngày Chủ Nhật 25/09/2022 đã tổ chức Chương Trình Gây Quỹ–Fundraising Dinner Văn Nghệ, Dạ Vũ & Fashion Show tại L’Amour Reception, 85 Henry Street, St Albans VIC 3021.

VMA: Bruce Mildenhall Speech, Fundraising 25 Sept 2022

PHÁT BIỂU CỦA ÔNG BRUCE MILDENHALL, QUYỀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN BẢO TÀNG NGƯỜI VIỆT TƯ DO ÚC CHÂU

Trước hết ông tri ân chủ đất truyền thống của mãnh đất mà chúng ta họp mặt đêm nay, cùng bày tỏ sự tôn trọng đối với các thế hệ quá khứ, hiện tại và tương lai của họ.

Xin chào mừng tất cả quý vị, quý vị là những vị khách đặc biệt của Công trình xây dựng Viện Bảo tàng.

Buổi gây qũy hôm nay là một sự cố gắng tuyệt vời của hai doanh nhân Andy 2000 St Albans và Lan Selina Hot Bread Sunshine cùng với ông Lộc Lâm, Thành viên Hội Đồng quản trị và cũng là Trưởng ban gây quỹ Viện Bảo tàng.

Sự đóng góp của quý vị đêm nay sẽ giúp cho công trình xây dựng Viện Bảo tàng, là nơi sẽ ghi và kể lại những câu chuyện của Cộng Đồng người Việt Tự do trên bước đường tìm tự do và những thử thách trong việc định cư tại một quốc gia hoàn toàn xa lạ, Chúng ta đã đạt được những bước tiến dài.

Chúng ta đã có đất, có giấy phép xây cất, có hơn $15 triệu từ việc gây quỹ và trợ giúp của Chính phủ Tiểu bang và Liên bang. Việc xây cất được dự tính sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Chúng tôi là một Uỷ ban gồm 6 thành viên và thêm 1 vị đang nghĩ phép là những người có kinh nghiệm về tài chánh, điều hành, quản trị hành chánh, luật pháp cùng làm việc để xây dựng Viện bảo tàng. Có hai tổ chức quan trọng mà Công ty Xây dựng Viện bảo tàng phải thường xuyên báo cáo, hai Tổ chức này có đại diện và được quyền bổ nhiệm thành viên vào Hội Đồng Quản Trị đó là Cộng đồng người Việt Tự do Vic và Cộng đồng người Việt Tự do liên bang Úc Châu.

VMA: Dr Daniel Mulino MP Speech, Fundraising 25 Sept 22

Đây là những chứng minh rõ ràng về sự liên hệ và kết nối giữa Viện Bảo tàng và Cộng Đồng Người Việt Tự do.

Việc quản trị cũng rất chuyên nghiệp và chặt chẽ. PDS trực thuộc Công ty Delloites là một trong những Công Ty lớn nhất tại Úc hướng dẫn chúng ta về các lãnh vực xây dựng, tài chánh. PWC là một Công Ty hàng đầu chuyên về Luật cũng đang cố vấn cho chúng ta về Luật Pháp. Tract Công ty chuyên về Thiết kế đô thị đã giúp chúng ta có được giấy phép xây dựng. May mắn cho chúng ta là các Công ty này hoặc không nhận lệ phí hoậc giảm lệ phí. Sự đóng góp của quý vị được sử dụng hữu hiệu và rất minh bạch.

Có nguồn tin thất thiệt là việc tổ chức này xây dựng Viện Bảo tàng là bất hợp pháp. Viện Bảo Tàng chúng ta đăng bạ với cơ quan NCNC và ASIC là cơ quan nhận việc đăng bạ cho các Hội đoàn hoặc đoàn thể hoạt động bất vụ lợi hoặc nhân đạo, thêm nữa chúng ta nhận được sự trợ giúp tài chánh của Tiểu bang và Liên bang, có hợp đồng mua đất với Chính quyền địa phương. Chính phủ Tiểu bang cho rằng đây là một công trình tốt đẹp nhất của Cộng đồng, chưa bao giờ có. Xin đừng chú ý đến tin đồn thất thiệt này. Việc xây dựng Viện Bảo tàng không những chỉ hợp pháp mà còn đang có những tiến triển vượt bực và đang biến giấc mơ của chúng ta trở thành hiện thực.

Cuối cùng có một ít người cho rằng Viện Bảo tàng có thể bị ảnh hưởng của Chính quyền Việt nam. Tôi có thể cam kết với quý vị rằng với kinh nghiệm, khả năng và tấm lòng của chúng tôi với Công trình này chúng tôi sẽ ngăn chận và sẽ không có chuyện đó xảy ra.

VMA: Natalie Suleyman MP Speech, Fundraising 25 Sept 2022

Trong nội quy của Viện Bảo tàng có 3 điểm quan trọng:

1 – Cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của chúng ta (Viện Bảo Tàng).

2 – Không chấp nhận chế độ Cộng sản, phi Dân chủ, độc tài hoặc bất cứ một học thuyết, thể chế nào giới hạn, vi phạm sự tự do và quyền căn bản của người dân.

3 – Luôn luôn bảo vệ và tôn trọng Nhân quyền, Tự do và Dân chủ tại Úc, Việt nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Tất cả các thành viên của Viện Bảo tàng, các thiện nguyện viên đều phải ký đơn chấp nhận những điều lệ này.

Hiện nay chúng tôi đang có những cuộc thảo luận với các Tiểu bang và lãnh thổ để xem lại nội quy về ba điều tôi vừa trình bày để những điều này  có được tính cách thật lâu dài và vĩnh viễn. Các Tiểu bang rất nhiệt thành gia nhập Uỷ ban quản trị xây dựng Viện Bảo tàng và Công trình này không còn trong phạm vi Tiểu bang mà là Công trình lớn rộng cấp Liên bang.

Chúng ta đang có những tiến triển vượt bực và tốt đẹp, sự ủng hộ của quý vị đêm nay sẽ giúp thêm cho việc xây dựng Viện Bảo tàng của Cộng đồng Người việc Tự do Úc Châu đang là hiện thực.

Bruce Mildenhall

Quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị VBT

HÌNH ẢNH: Chương Trình Gây Quỹ của VMA vào ngày Chủ Nhật 25/9 tại L’Amour Reception, St Albans

Hình ảnh Bùi Quốc Hùng, VMA.