AEC: Các cử tri bị ảnh hưởng bởi vi phạm dữ liệu Optus không cần đăng ký lại


Ủy ban Bầu cử Úc (AEC) có một thông điệp dành cho các cử tri bị ảnh hưởng bởi vụ vi phạm dữ liệu Optus gần đây: Đừng lo lắng về việc cập nhật thông tin chi tiết của bạn với cơ quan giám sát bầu cử.

“Chúng tôi biết rằng việc đăng ký bầu cử sẽ không được ưu tiên đối với một số người bị ảnh hưởng bởi vi phạm dữ liệu và đối với đại đa số cử tri, điều đó sẽ không cần thiết”, Ủy viên AEC Tom Rogers cho biết trong một tuyên bố.

“(Nhưng xin lưu ý rằng) AEC thường xuyên nhận được thông tin về bằng lái xe và hộ chiếu từ các đối tác của chúng tôi trong các Chính phủ Liên bang, tiểu bang và lãnh thổ, điều đó có nghĩa là việc thay đổi bằng lái xe hoặc số hộ chiếu của bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc đăng ký của bạn”.

AEC cho biết lời khuyên này cũng áp dụng cho các cuộc bầu cử hội đồng cấp Tiểu bang, lãnh thổ và địa phương. (NQ)