VMA: Thông Điệp Cộng Đồng của Ô. Bruce Mildenhall

Kính thưa quý vị,

Tôi xin trình bày một vấn đề quan trọng liên quan đến Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc châu.

Như quý vị đã biết, việc xây dựng Viện Bảo Tàng được sự tài trợ của Chính phủ Liên bang, Tiểu bang Victoria cùng sự đóng góp của quý vị để nói lên câu chuyện của người tỵ nạn Việt nam đi tìm Tự do Dân chủ và thành công khi hội nhập vào xã hội Úc. Đây là câu chuyện về lòng dũng cảm và thành quả của người Việt tỵ nạn dù phải đối đầu với mọi áp bức và hoàn cảnh bi thảm.

Đang có những lời bàn tán trong Cộng đồng là công trình xây dựng Viện Bảo Tàng không nằm trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu. Tôi xin xác nhận rằng công trình này trực thuộc Cộng đồng Người Viêt Tự do Tiểu bang Victoria (VCA-Vic) và Cộng đồng người Việt Tự do Liên bang Úc Châu (VCA Fed). Công trình được điều hành bởi một Hội Đồng Quản Trị do Cộng đồng Ngươì Việt Tự Do Liên bang và Tiểu bang Victoria bổ nhiệm. Cấu trúc pháp lý của công trình xây dựng Viện Bảo Tàng đã được tổ chức một cách đặc biệt để tất cả mọi người Úc gốc Việt và những nhà tài trợ khác có thể hưởng quy chế khấu trừ thuế (trong thời kỳ xây dựng và hoạt động sau khi việc xây dựng hoàn tất), điều mà các Ban Chấp Hành Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang và Tiểu bang Victoria không có.

Công trình xây dựng Viện Bảo Tàng trực thuộc Cộng đồng Tiểu bang và Liên bang và do hai tổ chức này kiểm soát nên những quyết định quan trọng liên quan đến Viên Bảo Tàng đều do VCA Vic và VCA Liên bang chỉ đạo. VCA-Vic và VCA-Liên bang có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị. Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm với VCA- Vic và VCA Liên bang. Điều rất rõ ràng là công trình Viện Bảo Tàng và ngay chính VBT gồm đất và toà nhà phải trực thuộc, được kiểm soát và do VCA-Vic và VCA-Liên bang chỉ đạo. (Qua BCH Cộng Đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria và Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu).

Các thành viên thiện nguyện thuộc Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành đã được bổ nhiệm và ủy quyền để thực hiện công trình xây dựng Viện Bảo Tàng.

Các Thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm có:

 • Quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản tri: Ông Bruce Mildenhall Cựu Thị trưởng Footscray, cựu Dân biểu Tiểu bang vùng Footscray, Phụ tá Thủ hiến đặc trách liên lạc Quốc Hội, cựu Công chức cao cấp.
 • Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Anne Randall Cựu Giám đốc chương trình gây quỹ giúp Bệnh viện Nhi đồng.
 • Thành viên Hội Đồng quản trị: Bác sĩ Bùi Trọng Cường, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Queensland.
 • Thành viên, Tổng thư ký Hội Đồng quản trị: Bà Nguyễn Tuanh, Cử nhân Luật và Cử nhân Kinh tế (Monash) Cao học Luật Đại học Melbourne, Giám Đốc Công ty Luật Legal, Pricewaterhouse Coopers
 • Thành viên Hội đồng Quản trị Trưởng ban gây quỹ: Ông Lâm Hữu Lộc, Cử nhân Thương mại, Kế toán viên.
 • Thành viên Hội Đồng Quản trị: Bà Bùi-Quang Kim, Cử nhân Thiết kế Đô thị (Bachelor of Regional and Town Planning – Melbourne Uni)

Các Thành viên của Ban Điều Hành gồm có:

 • Ông Đỗ Hạnh: Giám Đốc Điều Hành, Trưởng Ban IT và Chính Sách
 • Bà Bùi-Quang Kim: Phó Giám Đốc Điều Hành, Trưởng Ban Thiết Kế và Xây Dựng
 • Ông Trần Andy: Thư ký
 • Ông Lâm Hữu Lộc: Trưởng Ban Gây Quỹ
 • Ông Lê Hùng: Điều Hợp Viên ban Gây Quỹ
 • Cô Nguyễn Diệp: Trưởng Ban Nội Dung
 • Ông Ryan Johnston: Trưởng Ban Giáo Dục và Học Tập
 • Bà Ford Hà Diệu: Trưởng Ban Tiếp Thị
 • Bà Nguyễn Tammy: Trưởng Ban Quan Hệ Cộng Đồng

Ban Điều Hành được sự hỗ trợ của hơn 20 thành viên trong các ban. Xin vui lòng xem sơ đồ tổ chức đính kèm ở cuối thư.

Tất cả đều mong việc xây dựng sẽ được hoàn thành và bắt đầu hoạt động vào ngày 30-4-2025 để kỷ niệm 50 năm định cư của người Việt tỵ nạn tại Úc Châu. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi trong công trình quan trọng này để bảo tồn lịch sử về cuộc hành trình của người Việt tỵ nạn đến Úc cho những thế hệ đã qua, hiện tại và tương lai của người Úc gốc Việt.

Để biết thêm chi tiết về công trình xây dựng Viện Bảo Tàng xin vào trang mạng:

https://.vietnamesemuseum.com.au/copy-of-learn-more-about-vma hoặc liên lạc với chúng tôi qua info.vma@vietnamesemuseum.com.au

Trân trọng

Bruce Mildenhall

Quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị VMA

04-04-2022