VMA: Đảng Lao Động hứa tài trợ thêm $4.7 Triệu cho công trình xây dựng Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu

Vào đúng nhân dịp cuối tuần Hiền Mẫu, Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu (VMA) đã tổ chức chương trình với chủ đề “Ngày Nhớ Ơn Mẹ 2022”.