Dịch vụ hòa giải miễn phí dành cho những tranh chấp về thuê mướn thương mại

Dịch vụ hòa giải của chính phủ Tiểu bang Victoria để giúp những chủ nhân thương nghiệp nhỏ và trung thuê cửa tiệm, cùng với giới chủ bất động sản đạt được những thỏa thuận công bằng trong các tranh chấp về việc thuê mướn phát sinh từ dịch Coronavirus.

Dịch vụ này được cung cấp thông qua Ủy Ban Doanh Nghiệp Nhỏ (VSBC), và là một phần của chương trình cứu trợ thuê cơ sở thương mại của Chính phủ. Các quy định cung cấp chương trình có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5, để thực hiện các nguyên tắc thuê cơ sở thương mại đã được Nội các Quốc Gia đồng ý thông qua.

Chương trình này cung cấp một lệnh cấm sáu tháng về việc trục xuất vì không trả tiền thuê mướn từ các doanh nghiệp nhỏ có doanh thu hàng năm dưới $50 triệu đôla, đang tham gia vào chương trình JobKeeper, đang được trả lương “lùi lại” từ ngày 29 tháng 3.

Cũng như cho phép các doanh nghiệp nhỏ và vừa có đủ điều kiện để đàm phán về việc giảm giá cho thuê mướn để phù hợp với việc doanh thu giảm vì liên quan đến dịch COVID-19, với 50% số tiền cứu trợ được giảm, và số còn lại tiền thuê sẽ được trả trễ.

Từ ngày 23 tháng 3, VSBC đã nhận được hơn 1,200 thắc mắc về các hợp đồng thuê mướn thương mại liên quan đến Coronavirus, 81% trong số đó là về việc cứu trợ tiền thuê và “mã cho thuê” thương mại của Nội các Quốc Gia.

Khoảng chừng 1/3 những thắc mắc này bắt nguồn từ những người thuê cửa tiệm đang gặp nhiều khó khăn để trả tiền thuê, cũng như với 18% từ giới chủ bất động sản khi mà người thuê đã ngừng trả tiền thuê.

VSBC cũng ghi nhận được việc tăng 100% từ các đơn xin hòa giải tranh chấp cho thuê trong tháng 4 so với tháng 3 trước đó, với 2 trong số 3 liên quan đến chương trình cứu trợ thuê cơ sở thương mại.

Giới chủ bất động sản nào cung cấp việc giảm giá tiền thuê cửa tiệm cho người thuê bị ảnh hưởng bởi Coronavirus, thì có thể có đủ điền kiện giảm được 25% tiền thuế đất vào năm 2020, là một phần của Quỹ Trợ Giúp Kinh Tế của Chính phủ Victoria trị giá $1.7 tỷ đôla.

Để biết thêm những chi tiết về chương trình cứu trợ thuê cửa tiệm, xin ghé trang mạng vsbc.vic.gov.au.

Những người thuê cơ sở thương mại và giới chủ nhà cần tư vấn hoặc sự trợ giúp trong việc giải quyết những tranh chấp cho thuê có thể sử dụng dịch vụ hòa giải miễn phí của VSBC bằng cách gọi điện thoại số 13 87 22.

Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhỏ, Adem Somyurek cho biết: “Chuơng trình cứu trợ thuê cửa tiệm là về việc đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhỏ cùng với giới chủ bất động sản có thể duy trì được công việc kinh doanh và thu nhập của mình cho đến khi chúng ta vượt qua được những khó khăn để sang bên kia của cuộc khủng hoảng này”.

“Nếu cả hai bên không thể đạt được những thỏa thuận, Ủy Ban Doanh Nghiệp Nhỏ Victoria sẽ hỗ trợ cả hai bên để đạt được kết quả công bằng”.

Còn Ủy viên Doanh nghiệp nhỏ Tiểu bang Victoria, Judy O’Connell cho biết: “Một vài điều quan trọng mà người thuê cửa tiệm và giới chủ bất động sản liên lạc với nhau càng sớm càng tốt để cố gắng đạt được những thỏa thuận, và nếu thất bại thì họ có thể đến với văn phòng chúng tôi”. (NQ)

************************

CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ ĐƯỢC HỖ TRỢ NHANH CHÓNG ĐỂ GIÚP GIẢI QUYẾT NHỮNG TRANH CHẤP TRONG MÙA DỊCH COVID-19

Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ Victoria (VSBC) đang cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ nhanh chóng hơn để giúp giải quyết những tranh chấp có thể phát sinh trong thời kỳ khủng hoảng đại dịch COVID-19.

Những trợ giúp, bao gồm những hỗ trợ sớm, qua điện thoại và nếu những tranh chấp này không thể giải quyết được thì truy cập dịch vụ hòa giải.

Ủy viên Doanh nghiệp nhỏ Victoria, Judy O’Connell cho biết rằng cô đã thấy được sự gia tăng giữa người thuê cơ sở thương mại và giới chủ bất động sản liên lạc với VSBC trong các tình huống mà người thuê đang gặp nhiều khó khăn trong việc trả tiền thuê cơ sở.

Ủy viên Judy O’Connell nói: “Chúng tôi khuyến khích trước hết, người thuê nên đọc kỹ hợp đồng thuê cơ sở để đảm bảo rằng họ hiểu rõ được các quyền lợi và nghĩa vụ của mình, và nếu có điều gì không rõ ràng, thì họ nên tìm kiếm tư vấn pháp lý (luật sư) hay là liên lạc với văn phòng chúng tôi để được giúp đỡ”.

Theo chương trình cứu trợ thuê bất động sản thương mại Tiểu bang Victoria, đã được thông qua tại Quốc Hội, VSBC sẽ đưa ra những lời tư vấn và giúp giải quyết những tranh chấp về thuê mướn cơ sở thương mại qua dịch vụ hòa giải.

“Điều quan trọng là người thuê cửa tiệm và chủ bất động sản nên liên lạc với nhau càng sớm càng tốt để cố gắng đạt được thỏa thuận, và nếu thất bại, họ có thể tìm đến với văn phòng chúng tôi”.

Các chủ doanh nghiệp nhỏ, cũng có thể tìm đến VSBC để có được sự giúp đỡ về những tranh chấp vì hàng hóa và dịch vụ, cũng như những hóa đơn chưa trả được, và những tranh chấp với các nhà cho vay tài chánh và công ty bảo hiểm.

“Có rất nhiều doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn để trả tiền mua hàng, hay là không thể cung cấp những dịch vụ đã được thỏa thuận, điều quan trọng là các chủ doanh nghiệp nhỏ biết rằng họ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của chúng tôi nếu họ gặp phải những tranh chấp”.

Các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể thấy rằng họ không được thanh toán bởi các doanh nghiệp lớn hơn trong thời gian này.

Với việc chính phủ Victoria thanh toán tất cả các hóa đơn dành cho các nhà cung cấp trong vòng 10 ngày làm việc, Ủy viên Judy O’Connell mong rằng các doanh nghiệp lớn cũng nên làm như thế.

“Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp lớn nên làm những gì đúng và trả tiền cho các cung cấp doanh nghiệp nhỏ càng sớm càng tốt, và trong trường hợp có điều gì xảy ra, các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể tìm kiếm chúng tôi giúp đỡ”.

Để được giúp đỡ trong việc giải quyết những tranh chấp kinh doanh, xin liên lạc với VSBC qua số điện thoại 13 87 22 hay enquiries@vsbc.vicgov.au hay nộp đơn trực tuyến https://www.vsbc.vic.gov.au/applications-forms/ (NQ)