Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật -kết nối những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và những người chăm sóc của họ với các dịch vụ hỗ trợ mà họ cần

Cổng Thông Tin dành cho Người Khuyết Tật được Chính phủ Úc thiết lập để giúp những người bị khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn…

Đọc Thêm

Thỉnh Nguyện Thư: Ký tên kêu gọi chính phủ Úc hủy bỏ visa của du học sinh nhục mạ Cờ Vàng tại Marrickville.

Như quý vị đã biết trong ngày Quốc hận, 30 tháng 4 vừa qua, Cờ Việt Nam Cộng Hòa được treo tại khu phố Marrickville, Sydney đã bị một du học sinh đến từ Việt Nam giật xuống và dẫm đạp lên, dọa đốt và chửi bới rất tục tĩu.

Đọc Thêm

Khai trương trang mạng MiAccess để tăng lượng truy cập nguồn tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ dành cho người khuyết tật

Cultural Perspectives khai trương trang mạng MiAccess – Truy cập thông tin bằng nhiều ngôn ngữ cho người khuyết tật và người chăm sóc họ tại cuộc họp khai mạc giáo dục cộng đồng do Cultural Perspectives tổ chức tại Bankstown, Sydney.

Đọc Thêm