GIÚP ĐỠ TIỀN THUÊ: Thêm hỗ trợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn

Giờ đây, nhiều doanh nghiệp ở Victoria sẽ đủ điều kiện để được hỗ trợ về tiền thuê căn tiệm —theo những thay đổi cho phép người thuê căn tiệm chọn khoảng thời gian mà họ báo cáo thiệt hại của mình do các hạn chế về Coronavirus.

Đọc Thêm

TÓM TẮT NHANH: Các hạn chế của Victoria giảm bớt từ nửa đêm

Người dân Victoria sẽ được tự do hơn nữa từ nửa đêm. Khẩu trang không còn bị bắt buộc ở tất cả các khung cảnh, trừ các nơi có rủi ro cao và sẽ có nhiều người quay trở lại làm việc hơn khi các hạn chế COVID của Victoria được nới lỏng.

Đọc Thêm