Friday, February 23, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

GIÚP ĐỠ TIỀN THUÊ: Thêm hỗ trợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn

Giờ đây, nhiều doanh nghiệp ở Victoria sẽ đủ điều kiện để được hỗ trợ về tiền thuê căn tiệm —theo những thay đổi cho phép người thuê căn tiệm chọn khoảng thời gian mà họ báo cáo thiệt hại của mình do các hạn chế về Coronavirus.

Theo thiết kế ban đầu của chương trình Hỗ trợ tiền thuê cho người thuê thương mại –các doanh nghiệp phải chứng minh rằng họ đã mất doanh thu đáng kể bằng cách so sánh giữa quý cuối cùng của năm tài chính 2020/21 với quý cuối cùng của năm 2018/19.

Nhưng những luật lệ linh hoạt mới sẽ cho phép người thuê nhà chọn 3 tháng liên tiếp bất kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 năm nay.

Sau đó, những khoản này sẽ được đo lường dựa trên thu nhập của họ trong cùng kỳ năm 2019.

Theo kế hoạch được Toàn quyền Tiểu bang Victoria ký vào ngày Thứ Ba 24/8 —việc giảm tiền thuê căn tiệm sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, những người đã mất hơn 30% thương mại của họ.

Khoản giảm sẽ phụ thuộc vào số tiền mà họ đã bỏ ra, với một người thuê căn tiệm bị mất doanh thu 50% có thể thương lượng để được giảm một nửa tiền thuê.

Trong số tiền được giảm, một nửa phải được “bỏ đi” (không tính), trong khi phần còn lại có thể được trả chậm.

Chủ căn tiệm và người thuê được khuyến khích để thương lượng các thỏa thuận giữa họ nhưng Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ của Tiểu bang Victoria (VSBC) luôn sẵn sàng hỗ trợ hòa giải.

Mọi doanh nghiệp mới mở kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2019 đều đủ điều kiện.

“Chúng tôi biết các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn –đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng tôi phải tiếp tục hỗ trợ họ bằng các biện pháp thiết thực, bao gồm giảm tiền thuê căn tiệm”, Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhỏ Jaala Pulford cho biết.

“Chúng tôi muốn mọi người có được một kết quả công bằng –VSBC sẽ hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp để giúp họ thương lượng thỏa thuận với chủ căn tiệm, nếu họ không thể tự đạt được thỏa thuận”.

Chương trình giảm tiền thuê mới được áp dụng kể từ khi được công bố, ngày 28 tháng 7, và sẽ tiếp tục cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2022.

Những chủ căn tiệm giảm giá tiền thuê có thể nộp đơn xin giảm thuế đất tới 25% và những chủ căn tiệm nhỏ hơn đang gặp khó khăn có thể nộp đơn xin trợ cấp khó khăn từ quỹ $20 triệu đôla.

Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Úc, ông David Canny hoan nghênh kế hoạch của chính phủ.

Ông cho biết hỗ trợ kinh doanh, trả lương cho nhân viên và tiền thuê căn tiệm là 3 vấn đề lớn nhất khiến các thành viên của Hiệp hội phải dậy nửa đêm.

Ông nói: “Đây là một cứu cánh cho nhiều nhà khai thác vận hành theo hợp đồng thuê”.

“Có những chi phí khác (của kinh doanh) khi bạn đóng cửa nhưng tiền thuê là một khoản lớn”.

“Khi đọc sớm các quy định đó, chính phủ đã lắng nghe… Rất nhiều nhà điều hành sẽ ngủ dễ dàng hơn một chút vào tối nay, nhờ vào sự hỗ trợ đó”.

Các câu hỏi phổ biến nhất về chương trình hỗ trợ tiền thuê căn tiệm

1. Điều gì xảy ra nếu người thuê và chủ căn tiệm không thể đồng ý hoặc chủ nhà từ chối hỗ trợ tiền thuê nhà?

Các doanh nghiệp có thể sử dụng sự hỗ trợ và hòa giải miễn phí từ Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ Victoria (VSBC).

2. Khi nào thì chương trình bắt đầu và kết thúc?

Từ ngày 28 tháng 7 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022

Ai đủ điều kiện?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu hàng năm giảm hơn 30%.

Các thương nhân cá thể có đủ điều kiện cho chương trình này không?

Đúng.

Có giảm tiền thuê căn tiệm cho những người thuê không thuộc chương trình này không?

Các doanh nghiệp có thể nhận trợ giúp từ dịch vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp của VSBC để giúp thảo luận về các vấn đề giảm tiền thuê.

Điều gì sẽ xảy ra nếu người thuê căn tiệm không thể tiếp tục trả tiền thuê vì đại dịch?

Chủ căn tiệm không thể đuổi người thuê đủ điều kiện hưởng chương trình hỗ trợ tiền thuê nếu lý do họ không thể trả tiền thuê là do doanh thu giảm do Coronavirus.

Nếu một doanh nghiệp đủ điều kiện cho chương trình lần trước thì nó có tự động đủ điều kiện cho chương trình này không?

Không, người thuê căn tiệm phải yêu cầu giảm tiền thuê nhà một lần nữa theo các quy định mới từ chủ căn tiệm của họ.

Trong những trường hợp nào chủ căn tiệm có thể đuổi người thuê theo Chương trình?

Nếu người thuê làm hư hỏng tài sản, chưa trả tiền thuê trước ngày 28 tháng 7 năm 2021 hoặc chưa trả tiền căn tiệm mà họ đã đồng ý trả theo một thỏa thuận giảm tiền thuê.

Thương lượng ‘trong thiện chí’ có nghĩa là gì?

Người thuê và chủ căn tiệm có một cuộc thảo luận trung thực và công bằng để đạt được thỏa thuận mà cả hai đều hài lòng.

Tôi nên biết gì khác về chương trình này?

Các doanh nghiệp mới cũng sẽ được bảo vệ theo chương trình này, với bất kỳ doanh nghiệp nào đã mở từ tháng 4 năm 2019 đủ điều kiện để được hỗ trợ. Thông tin chi tiết về hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới có thể tìm thấy trên trang mạng của VSBC. (NQ)