Saturday, July 13, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

Ông Tập Cận Bình chính thức cùng Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình đi vào lịch sử ĐCSTQ

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực của mình vào ngày 11/11 bằng cách chỉ đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua một nghị quyết lịch sử nhằm đặt ông Tập ngang hàng với những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lịch sử của chế độ.

Đọc Thêm