Vui mừng trước phát hiện mới về hiệu quả của vắc-xin Covid-19

Phát hiện mới về hiệu quả của vắc-xin Covid-19. Không phải một mà ba nghiên cứu khoa học được công bố cuối tháng 6 đã cung cấp bằng chứng mới cho thấy vắc-xin sẽ tiếp tục là lá chắn bảo vệ con người chống lại virus corona trong thời gian tới.

Đọc Thêm