Hướng dẫn về trợ giúp tiền thuê mướn vì Coronavirus cho người thuê và chủ cho thuê cơ sở thương mại.

Để giảm bớt áp lực cho các doanh nghiệp cỡ trung và nhỏ tại Victoria vào thời điểm này, Chính phủ Victoria đã mở lại Chương trình Trợ giúp Tiền Thuê mướn cơ sở Thương mại (Chương trình) – Commercial Tenancy Relief Scheme (the Scheme).

Đọc Thêm