VIC: Các hạn chế Coronavirus mới có ý nghĩa thế nào –TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẦN BIẾT

Thủ hiến Tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews vào ngày Chủ Nhật 6/12 đã thông báo nhiều nới lỏng hơn nữa về các hạn chế của COVID-19, với số lượng các trường hợp mới và các trường hợp đang hoạt động vẫn ở mức con số 0.

Đọc Thêm