Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

THÔNG BÁO VBT: Kêu gọi đồng hương tiểu bang Victoria ủng hộ chương trình gây quỹ “Lon Tiền cho Viện Bảo Tàng”


THÔNG BÁO CỦA VIỆN BẢO TÀNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU

V/v: Kêu gọi đồng hương tiểu bang Victoria ủng hộ chương trình gây quỹ “Lon Tiền cho Viện Bảo Tàng”

Kính thưa:

  • Quý Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ Úc Châu
  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
  • Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức tại Victoria
  • Quý giới truyền thông và báo chí
  • Quý đồng hương

Viện Bảo Tàng (VBT) người Việt tự do Úc Châu sẽ tổ chức chương trình gây quỹ “Lon Tiền cho Viện Bảo Tàng”.

  • Chương trình gây quỹ “Lon Tiền cho Viện Bảo Tàng” sẽ bắt đầu từ ngày 22-10-2021. Các thiện nguyện viên của VBT sẽ đi đến các cơ sở thương mại, các hội đoàn để gặp gỡ và kêu gọi sự hỗ trợ của quý đồng hương cho chương trình gây quỹ “Lon tiền cho VBT”.
  • Chúng tôi sẽ để lại các “Lon tiền cho VBT” và chi tiết liên lạc.
  • Các thiện nguyện viên khi đến gặp quý vị đều có giấy Ủy Quyền của Ban Điều Hành VBT. Kính mong quý đồng hương khắp nơi ủng hộ.

Mọi thắc mắc và chi tiết liên quan đến chương trình vận động gây quỹ “Lon Tiền cho Viện Bảo Tàng”,

xin vui lòng liên lạc với ông Lâm Hữu Lộc, Trưởng ban Gây Quỹ VBT qua email: Loc.lam1@vietnamesemuseum.com.au hay qua điện thoại số 0425 806 006.

Kính mời quý đồng hương vào trang nhà của Viện Bảo Tàng Người Việt Tự Do Úc Châu, www.vietnamesemuseum.com.au để tìm hiểu thêm về VBT và đóng góp cho công trình xây dựng vô cùng quan trọng của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu.

Trân trọng kính báo

Đỗ Hạnh

Giám Đốc Điều Hành Công Trình Xây Dựng VBT 18-10-2021.