Friday, July 19, 2024

Nhân Quyền

The Vietnamese Newspaper

DISABILITY GATEWAY (CỬA NGÕ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT) –NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP


Dominique George –Trung tâm An sinh Cộng đồng Hy Lạp Chính thống. Dominique vượt qua một số cây cầu trên hành trình đến với Gateway

Dominique George là nhân viên an sinh xã hội làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và các chương trình thông qua Trung tâm An sinh Cộng đồng Hy Lạp Chính thống.

Dominique lần đầu gặp người khách hàng tên là Nick là do người mẹ của Nick giới thiệu vào lúc năm tuần sau khi Nick bị thương nặng do tai nạn bị ngã từ mái nhà xuống.

Vốn làm nghề thợ sơn, Nick bị thương tật nặng trên mặt và ở hông, cần phải phẫu thuật và nằm viện trong sáu tuần.

Thử thách đặt ra đối với Nick càng căng thẳng hơn do hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, không có nơi ở cố định, cộng thêm vấn đề sức khỏe tâm thần trong đó có cả vấn đề trầm cảm.

“Trường hợp của Nick quả là nan giải,” Dominique nói.

“Ra viện, Nick bị rơi vào tình trạng khủng hoảng nhà ở nhưng anh cũng đang tìm cách dọn tới một nơi ở lâu dài hơn.

“Anh cần phương tiện chuyên chở đặc biệt để đi coi nhà và để đến các cuộc hẹn y tế, bởi vì anh phải dùng xe lăn.

“Vì hoàn cảnh kinh tế nên Nick không có tiền đi taxi tới những nơi cần đến và đó là lúc mẹ Nick phải tìm trợ giúp.”

Dominique được nghe về Disability Gateway thông qua NDIS.

“Thông qua Disability Gateway, tôi được biết về Chương trình Hỗ trợ Chuyên chở Cộng đồng,  là chương trình cung cấp phương tiện chuyên chở đặc biệt cho người hội đủ điều kiện, gặp trở ngại trong vấn đề di chuyển,” Dominique nói.

Chị nói nhà cung cấp dịch vụ chuyên chở cho người khuyết tật, Travel Trainer, cung cấp được kết quả trọn vẹn cho Nick vì anh được dùng phương tiện vừa túi tiền để đến các cuộc hẹn y tế, đồng thời cũng cho phép anh đi coi nhà.

Dominique rất ấn tượng với dịch vụ khách hàng chu đáo của Disability Gateway, nhất là trong việc giúp đỡ mọi người để họ không bị rơi vào hoàn cảnh không được ai chú ý.

“Tôi rất mừng trước kết quả đạt được cho Nick,” Dominique nói.

“Khi một người cố gắng vượt qua hết trở ngại này đến trở ngại khác mà vẫn không đạt được kết quả gì thì họ có thể nản chí.

“Được Disability Gateway cung cấp dịch vụ chuyên chở để lấy lại sự tự lập là điều rất tốt cho sức khỏe tâm thần và an sinh xã hội của Nick.”

“Cho khách hàng được sự tự lập như vậy quả là việc có ý nghĩa tích cực lớn lao.

“Điều quan trọng là tất cả chúng ta phải biết về Disability Gateway, đó là nơi tôi muốn hết lòng giới thiệu.” Quý vị có thể vào Disability Gateway tại trang mạng www.disabilitygateway.gov.au hoặc gọi số 1800 643 787. Nếu cần giúp đỡ bằng ngôn ngữ khác, quý vị hãy gọi cho Sở Thông dịch Phiên dịch qua số 131 450 rồi yêu cầu nối máy tới Disability Gateway.